.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Giáo dục thường xuyên:.Thông báo

>> xem thêm

Liên kết tuyển sinh ngắn hạn

Liên kết tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

Giới thiệu

Phòng Giáo dục thường xuyên
Địa chỉ:119 Ắp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, TG. Phòng C03 - C04.
Điện thoại liên hệ: 0273 3888586
Email: pgdtx@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Thời khoá biểu
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thông báo LKĐT