.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Quản lý Cơ sở vật chất:.Thông báo

>> xem thêm

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733879942
Email: pqlcsvc@tgu.edu.vn