.:Trường Đại học Tiền Giang - TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ:.Thông báo

>> xem thêm

Tự học Tiếng Anh

Giới thiệu

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ
Địa chỉ:Phòng C02-03,119 Ấp Bắc, phường 5, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733.888.586
Email: ttdtbdtxthnn@tgu.edu.vn