.:Trường Đại học Tiền Giang - TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ:.


Thông báo

>> xem thêm

Tự học Tiếng Anh

Giới thiệu

TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ
Địa chỉ:Phòng C02-03,119 Ấp Bắc, phường 5, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733.888.586
Email: ttdtbdtxthnn@tgu.edu.vn

Trường Đại học Tiền Giang