.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản:.Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Địa chỉ:119 Ấp Bắc, P5, TP Mỹ Tho, TG
Điện thoại liên hệ: 02733.887.817
Email: kspkhcb@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2024 - đợt 2

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2024 - đợt 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHTG, ngày 24/5/2024 của Hiệu trường Trường Đại học Tiền ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang hỗ trợ xây dựng

“Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” là phương châm của mỗi sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang tại mặt trận xã Nhị Bình (huyện Châu ...