.:Trường Đại học Tiền Giang:.


Thông báo

>> xem thêm

TGU Video

Văn bản pháp luật
  • example
  • example
  • example
  • example
  • example
  • example
  • example

Thông báo đào tạo
Thông tin tuyển sinh
De an tuyen sinh
Giáo dục - Đào tạo
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam cho giáo dục đại học

Ngày 21/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đề tài đăng ký tham gia ...

Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo công văn số: 1537/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/5/2020 V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ ...

Hợp tác quốc tế
Sinh viên TGU - Nét đẹp văn hóa học đường