TGU.EDU.VN

 • Trường Đại học Tiền Giang mong muốn được hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ.
  Địa chỉ liên hệ:
  119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang.
  Điện thoại:
  84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
  Email: daihoctg@tgu.edu.vn

   

 • Tien Giang University would like to collaborate with other organisations and individuals, both in Vietnam and overseas in terms of education and training, science research and application, and technology transfer.
  Contact details:
  119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang, Vietnam.
  Tel:
  84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
  Email: daihoctg@tgu.edu.vn

Tien Giang University would like to collaborate with other organisations and individuals, both in Vietnam and overseas in terms of education and training, science research and application, and technology transfer.
Contact details:
119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang, Vietnam.
Tel:
84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
Email: daihoctg@tgu.edu.vn

Thông báo đào tạo
Giáo dục - Đào tạo

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm, tổ chức thăm hỏi thầy cô, ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo ...

Đoàn - Hội - Sinh viên

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2015-2016, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thi “Đọc sách chuyên ngành” lần thứ III năm học 2015 - 2016, cụ ...

Hợp tác quốc tế

Thông qua sự giới thiệu của ông Đoàn Hữu Đức - Tổng Giám đốc công ty tư vấn Việt Nam (VCG) tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tiền Giang ...