TGU Video

Video 11 năm thành lập TGU

tuy?n sinh cao h?c

Thông báo lớp ngắn hạn

>> xem thêm

Thông báo khác

>> xem thêm

TGU.EDU.VN

 • Trường Đại học Tiền Giang mong muốn được hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ.
  Địa chỉ liên hệ:
  119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang.
  Điện thoại:
  84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
  Email: daihoctg@tgu.edu.vn

   

 • Tien Giang University would like to collaborate with other organisations and individuals, both in Vietnam and overseas in terms of education and training, science research and application, and technology transfer.
  Contact details:
  119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang, Vietnam.
  Tel:
  84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
  Email: daihoctg@tgu.edu.vn

Tien Giang University would like to collaborate with other organisations and individuals, both in Vietnam and overseas in terms of education and training, science research and application, and technology transfer.
Contact details:
119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang, Vietnam.
Tel:
84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
Email: daihoctg@tgu.edu.vn

Thông báo đào tạo
Thông tin tuyển sinh
Đề án tuyển sinh
Giáo dục - Đào tạo
Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên cuối khóa năm học 2015-2016

Từ ngày 23 - 24/06/2016, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên cuối khóa năm học 2015-2016 cho 1.337 ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Chương trình văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện” năm 2016

Nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho đội ngũ tình nguyện viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ...

Hợp tác quốc tế
Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2017-2018

năm học 2017-2018 SEARCA sẽ cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về nông nghiệp và phát triển nông ...

Thi t? ho 85 nam don TNCS H? Ch Minh
 • example
 • example
 • example