TGU Video

tuy?n sinh cao h?c

Thông báo lớp ngắn hạn

>> xem thêm

Thông báo khác

>> xem thêm

TGU.EDU.VN

 • Trường Đại học Tiền Giang mong muốn được hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ.
  Địa chỉ liên hệ:
  119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang.
  Điện thoại:
  84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
  Email: daihoctg@tgu.edu.vn

   

 • Tien Giang University would like to collaborate with other organisations and individuals, both in Vietnam and overseas in terms of education and training, science research and application, and technology transfer.
  Contact details:
  119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang, Vietnam.
  Tel:
  84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
  Email: daihoctg@tgu.edu.vn

Tien Giang University would like to collaborate with other organisations and individuals, both in Vietnam and overseas in terms of education and training, science research and application, and technology transfer.
Contact details:
119 Ap Bac, Ward 5, My Tho City, Tien Giang, Vietnam.
Tel:
84.073.3 872 624 - 84.073.6 250 200; Fax: 84.073.3 884 022
Email: daihoctg@tgu.edu.vn

Tu v?n tuy?n sinh ? n tuy?n sinh
Thi t? ho 85 nam don TNCS H? Ch Minh
Thông báo đào tạo
Thông tin tuyển sinh
Giáo dục - Đào tạo
Trung tâm Thông tin - Thư viện: Trang bị góc tự học cho sinh ...

Trung tâm Thông tin - Thư viện đã bố trí và trang bị một số góc tự học cho sinh viên tại Phòng đọc (Thư quán cũ) - Cơ sở chính ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Thư cảm ơn của em Nguyễn Minh Nghĩa

Xúc động trước chân tình của HTX Rạch Gầm, Vietcombank Chi nhánh Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, quý thầy cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, em ...

Hợp tác quốc tế
Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các ...

 • example
 • example
 • example