.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Kinh tế - Luật:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733857938
Email: kktl@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Tìm hiểu về Ngành Đại học Du lịch của Trường Đại học Tiền Giang

Ngành Đại học Du lịch đào tạo cử nhân khoa học chuyên ngành Du lịch (3,5 năm) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức tổng quát về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành du lịch như thiết kế và điều hành tour, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị nhà hàng - khách sạn, quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch,…; có khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành du lịch vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm đáp ứng tốt công tác nghiệp vụ hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức liên quan trong và ngoài nước.