.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Kinh tế - Luật:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733857938
Email: kktl@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Hội thảo khoa học cấp Trường  “Thực trạng thực thi quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học”

Nhằm mục đích tạo ra diễn đàn giao lưu, trao đổi học thuật, nâng cao hiểu biết những quy định pháp luật mới về quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học hiện hành, Trường ĐH Tiền Giang tổ chức Hội thảo “Thực trạng thực thi quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học” vào chiều ngày 11/5/2020, cụ thể như sau: