Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 073. 6250200 (120)
Email: ptchc@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Kế hoạch học tập chính trị chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018

Thực hiện việc tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, Trường ĐHTG xây dựng kế hoạch học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đầu năm học 2017-2018 cho đối tượng là viên chức của Trường với nội dung cụ thể như sau:

Thi đua - Khen thưởng
Hướng dẫn bình xét thi đua năm học 2016-2017

Thực hiện theo công văn số 410/ĐHTG-TCHC ngày 3/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc hướng dẫn bình xét thi đua năm học 2016-2017. Cụ thể như ...

Tiền lương
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, ...

Thủ tục đi nước ngoài
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài của công chức, viên chức năm 2016

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về việc đi nước ngoài ...