Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119 Ấp Bắc - Phường 5 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang. Phòng A201
Điện thoại liên hệ: Phòng QLKHCN
Email: pqlkhcnhtqt@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Quyết định v/v Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Tiền Giang

Văn bản này quy định công tác quản lý việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Tiền Giang cho các ngành đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy. Văn bản này áp dụng đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Tiền Giang. Văn bản này không áp dụng đối với việc tổ chức biên soạn, xuất bản các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị