Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 6250200 - 140
Email: kktcn@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Tổ chức giao lưu giữa doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin ...

Trường Đại học Tiền Giang vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức giao lưu giữa các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin (thành phố Hồ Chí ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Năm 2019 sẽ sửa đổi luật Thanh niên 2005

Ngày 12/4/2018, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã ban hành kế hoạch số 54KH/TĐTN-BTG về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh ...

Hợp tác quốc tế
Trường Đại học Tiền Giang tiếp và làm việc với ông Rémy Guyonneau

Ngày 13/3/2018, TS. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cùng đại diện Phòng Quản lý khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Khoa ...