.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Kỹ thuật Công nghệ:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ: Phòng B309 , Cơ sở Thân Cửu Nghĩa - Trường Đại học Tiền Giang.
Điện thoại liên hệ: 02733.857.045
Email: kktcn@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Trường Đại học Tiền Giang có 4 đề tài tham gia Giải thưởng Sinh ...

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka là Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Đoàn Trường Đại học Tiền Giang tổ chức quán triệt chuyên đề “Học tập ...

Ngày 26/9/2021, Đoàn Trường Đại học Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

Hợp tác quốc tế