Tag

Chia sẻ

Sản phẩm nghiên cứu khoa học Cán bộ viên chức khoa Kỹ thuật Công nghiệp

30-09-2015

1. Năm học 2014-2015

1.1. Tập bài giảng

TT

Họ và tên tác giả

Tên sản phẩm

Ngày
nghiệm thu

Ghi chú

1

Trần Văn Thường

Phương pháp nghiên cứu khoa học

24/6/2015

 

2

Nguyễn Hoàng Phương

Mạng và cung cấp điện

8/7/2015

 

3

Đinh Hữu Hạnh

Vẽ kỹ thuật

9/7/2015

 

4

Nguyễn Tấn Được

Lý thuyết ô tô

9/9/2015

 

5

Trần Quốc Cường

Vi xử lý - Vi điều khiển

8/7/2015

 

6

Phan Thị Thùy Mỹ

Thực hành điện tử 1

11/6/2015

 

7

Nguyễn Phan Ân +
 Đặng Ngọc Vân

 Điện tử công suất

9/9/2015

 

8

Hoàng Hữu Duy +
Đặng Ngọc Vân

Máy điện

23/72015

 

9

Nguyễn Thị Bích Thủy

Thiết kế trang phục I

3/8/2015

 

10

Hoàng Thị Hiền

Thiết bị may công nghiệp và bảo trì

21/7/2015

 

1.2. Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp tỉnh:  “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm máy phát điện sử dụng hoàn toàn nhiên liệu biogas điều khiển bằng điện tử”, tác giả thầy Nguyễn Phước Tín và thầy Nguyễn Quang Minh. 

2. Năm 2015-2016

2.1 Tập bài giảng

TT

Họ và tên tác giả

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ      

1

Ths Nguyễn Hoàng Phương +
Ths Nguyễn Duy Hiếu

40324

Lập trình điều khiển 1

4

2

Ks Phan Thị Thùy Mỹ

40062

Kỹ thuật điện tử 1

2

3

Ks Dương Ngọc Hùng

40092

Hệ thống điều khiển tự động

2

4

Ks Nguyễn Hữu Minh +
Ths Bùi Lê Ngọc Minh

40022

Vật liệu điện - An toàn điện

2

5

Ks Bùi Thị Bích Hường +
Ths Đinh Hữu Hạnh

35253

Dung sai kỹ thuật đo

3

6

Ths Huỳnh Minh Huy +
Ths Đoàn Hữu Liêm

35004

Vẽ kỹ thuật

4

7

Ths Trần Chí Thạch +
Ths Nguyễn Tấn Được

35472

Thực hành động cơ Diesel

2

8

Ks Nguyễn Thị Hồng Diễm

50242

Thiết kế trang phục IV

2

9

Ks Phan Thị Minh Diễm

50172

Thiết kế trang phục bảo hộ lao động

2

10

Ths Huỳnh Thị Kim Liên

50251

Thiết kế áo gió

1

50771

Thực hành áo gió

1

11

Ks Lê Hải Thùy Vân

50742

Thực hành công nghệ may trang phục I

2

12

Ths Nguyễn Thanh Nhàn

50162

Hệ thống cỡ số trang phục

2

13

Ks Phan Thị Minh Diễm

50332

Công nghệ may nón

2

14

Ks Lê Hải Thùy Vân +
 Cao học: Nguyễn Triệu Phương Thanh

50312

Công nghệ may trang phục II

2

15

Ths Trần Quốc Cường +
Ks Nguyễn Thanh Nguyên

40352

Ngôn ngữ lập trình

2

16

Ths Nguyễn Văn Thanh +
 Ths Dương Thanh Dũ

40084

Kỹ thuật số

4

2.2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

- Thiết kế hệ thống quản lý từ xa các máy chiếu projector trong một dãy phòng học, tác giả: thầy Nguyễn Văn Thanh và thầy Võ Huỳnh Minh  Thi;

Nghiên cứu chế tạo mô hình ổ cắm điện có khả năng điều khiển từ xa qua mạng internet 3G sử dụng raspberry pi B + với giao diện điều khiển đồng nhất trên điện thoại thông minh Android, Windows Phone, tác giả Hoàng Hữu Duy.

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp