Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Thanh tra pháp chế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 3877 047
Email: pttpc@tgu.edu.vn

TIN TỨC
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quốc phòng (Luật số 22/2018/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018