.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Quản trị thiết bị:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản trị thiết bị
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733879942
Email: pquantritb@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Hệ chính quy
Hệ vừa làm vừa học