Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý đào tạo
Địa chỉ: Phòng B248-B249-B250 cơ sở Thân Cửu Nghĩa
Điện thoại liên hệ: 073 3 873 883
Email: pqldt@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Danh sách xướng danh & trao bằng tốt nghiệp ngày 30/09/2018

Ngày 30/9/2018 Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Lễ Xướng danh và trao bằng tốt nghiệp tại Giảng đường B, cơ sở Thân Cửu Nghĩa. Dưới đây là danh sách ...

Trình đơn
Giới thiệu

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Điện thoại: Phòng B248: 0273 32 241 416 – Phòng B250 : 0273 3 873 883
Email: pqldt@tgu.edu.vn