.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Quản lý đào tạo:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý đào tạo
Địa chỉ:Phòng B248-B249-B250 cơ sở Thân Cửu Nghĩa
Điện thoại liên hệ: 0273 3 873 883
Email: pqldt@tgu.edu.vn

Trình đơn
Giới thiệu

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Điện thoại: Phòng B248: 0273 32 241 416 – Phòng B250 : 0273 3 873 883
Email: pqldt@tgu.edu.vn

Hệ chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng (đợt 7 năm 2019)

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến các khoa và Quý Thầy Cô cố vấn học tập về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa với các nội ...