Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Thông tin - Thư viện
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 073 625200 (118)
Email: tttttv@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Việt Nam có thêm một Tạp chí đạt chuẩn ISI - SCOPUS

Hệ thống đánh giá các tạp chí của SCOPUS vừa thông báo Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices – JSAMD) của ...

Giới thiệu sách
50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – những giá trị lịch sử

50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – những giá trị lịch sử” do tác giả Lê Trung Kiên và Nguyễn Hà tuyển chọn.