.:Trường Đại học Tiền Giang - TT Thông tin - Thư viện:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Thông tin - Thư viện
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 073 625200 (118)
Email: tttttv@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo

Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4-2021 sẽ trao giải cho 25 tác phẩm - gồm 2 giải A, 9 giải B và 14 giải C - vào ...

Giới thiệu sách
Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 9 cuốn sách

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), 9 cuốn sách dưới đây giúp người đọc hiểu thêm về hành trình ra đi ...