Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Thông tin - Thư viện
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 073 625200 (118)
Email: tttttv@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Giáo dục văn hóa truyền thống tạo dựng giá trị, tầm vóc quốc gia, dân tộc

GD&TĐ - Xác định GD có vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, trong thời gian qua, các nước ASEAN đã thực hiện nhiều ...

Giới thiệu sách
Giới thiệu tài liệu mới Bộ “Lịch sử Việt Nam”

Bộ tài liệu “Lịch sử Việt Nam”, bộ thông sử đồ sộ nhất, lớn nhất từ trước tới nay do Viện Sử học là cơ quan chủ trì..., Viện Hàn ...