.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Nội quy Thư viện

16-05-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

NỘI QUY THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-ĐHTG

ngày 05/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang)

 

Điều 1. Thời gian phục vụ

1.Thư viện phục vụ bạn đọc 02 buổi/ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu

- Sáng từ 7 giờ  - 11 giờ 30;

- Chiều từ 13 giờ 30 - 17 giờ.

2. Thứ Tư hàng tuần, cán bộ thư viện tập trung thực hiện công tác nghiệp vụ thư viện nên không phục vụ bạn đọc mượn, trả sách.

Điều 2. Quy định đối với viên chức thư viện

1. Đảm bảo ngày công làm việc và phục vụ bạn đọc theo lịch hoạt động trong tuần.

2. Lịch thiệp, ân cần trong tiếp đón và hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm, tra cứu tài liệu tại Thư viện.

3. Thường xuyên giới thiệu tài liệu mới để bạn đọc biết và sử dụng trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Điều 3. Quy định đối với bạn đọc

1. Khi đến Thư viện, bạn đọc là sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên, bạn đọc là viên chức phải xuất trình thẻ viên chức. Thực hiện văn hóa công sở (trang phục theo quy định, đồ dùng cá nhân để đúng quy định, giữ trật tự chung,...)

2. Tài liệu tại Phòng đọc chỉ phục vụ cho việc tra cứu và đọc tại chỗ. Khi cần mượn về nhà, bạn đọc cần xin ý kiến của Ban Giám đốc.

3. Tài liệu tại Phòng mượn và các Thư viện chuyên ngành được mượn về nhà phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu.

- Bạn đọc là giảng viên, viên chức được mượn mỗi lần 3 quyển trong 20 ngày, có thể gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần được gia hạn 1 tuần;

- Bạn đọc là sinh viên được mượn mỗi lần 5 quyển trong 10 ngày, có thể gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần được gia hạn 1 tuần.

Sau hai lần gia hạn mà chưa trả đủ và đúng tài liệu đã mượn hay không đến gia hạn các tài liệu đã mượn thì xem như trả sách trễ hạn. Mỗi ngày trả trễ hạn, bạn đọc sẽ bị phạt 1.000đ/ngày (Một ngàn đồng).

4. Có ý thức và trách nhiệm bảo quản, sử dụng hiệu quả các tài liệu mượn của Thư viện cũng như thực hiện đúng quy định pháp luật. Nếu làm mất, cắt xén, vẽ bậy, ... bạn đọc phải bồi thường theo quy định của nhà trường.

5. Thư viện có tổ chức những phòng học nhóm. Nhóm SV cần sử dụng phải đăng ký trước hàng tuần và có ý thức trách nhiệm bảo quản, sử dụng hiệu quả.

6. Khi đến tra cứu thông tin, tìm tài liệu tại Phòng Internet của Thư viện, bạn đọc phải thực hiện tốt nội quy được niêm yết;

- Tuyệt đối không truy cập vào trang web xuyên tạt về chính trị và trang web có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của người Việt;

- Đóng phí 2.000 đồng/1 giờ/lần truy cập.

7. Bạn đọc ngoài trường vào Thư viện mượn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu phải có giấy giới thiệu của cơ quan quản lý và phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang.

Điều 4. Xử lý vi phạm

Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định ghi trên đây. Mọi trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Hiệu trưởng./.

                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                           VÕ NGỌC HÀ

TT Thông tin - Thư viện