Tag

GTC;

Chia sẻ

Giới thiệu chung

16-03-2016

Vốn tài liệu của Thư viện trường bao gồm sách và thư viện số. Hiện tại, Trường có 16.106 tên sách, với 93.447 bản sách; 80 tên báo, tạp chí; 131 đĩa CD-Rom; 207 tên luận văn, luận án; 31 tên tập bài giảng của GV. Các tên giáo trình, tài liệu tham khảo của TV đảm bảo đủ phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu bạn đọc. Trung tâm đã thống kê sách theo từng chuyên ngành đào tạo, giới thiệu trên website của trường và gửi danh mục về cho các khoa chuyên ngành . Ngoài ra, Trung tâm còn có một số tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài.

Diện tích sử dụng thư viện  là 951 m2, bao gồm: 03 phòng đọc, 02 phòng mượn, 03 thư viện chuyên ngành, 02 phòng internet, 01 phòng nghiệp vụ, và 02 văn phòng làm việc.

Từ năm học 2011-2012, trường đã hình thành thư viện chuyên ngành phục vụ cho GV và SV Khoa Sư phạm; năm học 2012-2013, hình thành thư viện chuyên ngành phục vụ cho GV và SV Khoa Kinh tế-Xã hội; năm học 2013-2014 hình thành Thư viện khối kỹ thuật phục vụ cho GV và SV Khoa Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Xây dựng, Khoa Công nghệ thông tin; từ năm học 2014-2015 trường đã mua tài khoản sử dụng thư viện số của Công ty TNHH tài liệu trực tuyến VI NA cho GV và SV.

Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã tham quan học tập mô hình Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ, Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐH An Giang, ĐH Đà Lạt; tổ chức hội thảo chủ đề “Thư viện - Người bạn đồng hành của GV và SV”. Từ năm 2012 đến nay, Thư viện trường tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào đọc sách trong nhà trường như: Hội thảo tác phẩm Đường cách mệnh với cách mạng Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn (năm 2012); Hội thảo Giải pháp Xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Trường Đại học Tiền Giang (năm 2012); Hội thảo Xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang gắn với thư viện (năm 2014); Hội nghị bạn đọc Khoa Sư phạm (2012). Bên cạnh đó, Thư viện còn tổ chức nhiều hoạt động trong Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, Ngày Sách Việt Nam 21/4, Hội thi kể chuyện về những tấm gương anh hùng qua các thời kỳ. Trong các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, Thư viện tổ chức trưng bày các tên sách theo chủ đề, trưng bày bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa và các đầu sách về biển đảo thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc; Ngoài ra, Thư viện trường còn phối hợp với Khoa Sư phạm thực hiện đề tài NCKH: “Động cơ SV Trường ĐHTG đến với Thư viện”; từ năm học 2013-2014 trường đã tổ chức Hội thi đọc sách chuyên ngành hàng năm.

Thư viện trường phục vụ bạn đọc từ thứ hai đến thứ sáu (trong giờ hành chính), riêng phòng đọc  và dịch vụ internet phục vụ thêm ngày thứ bảy. Số lượng SV đến thư viện học và mượn sách đều tăng hằng năm.

Hiện tại, Thư viện trường đang sử dụng phần mềm Libol 6.0, biên mục tài liệu theo ba chuẩn: DDC, MARC 21 và AACR2. Thư viện trường hiện có 50 máy tính nối mạng internet. Trường đã xây dựng mục lục tra cứu OPAC để bạn đọc có thể tra cứu trên máy. Trường cũng đã ký giao ước phối hợp hoạt động với Thư viện tỉnh Tiền Giang; là thành viên của Liên hiệp Thư viện các trường ĐH phía Nam (VILASAL). Trường cũng đã hợp tác với Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ để khai thác nguồn tài liệu nội sinh của ĐH Cần Thơ. Trang web của trường cũng liên kết với nguồn học liệu mở của tổ chức VEF, của Bộ GD&ĐT, chương trình Fulbright, các trường ĐH lớn trong cả nước.

Đầu mỗi khóa học, Trường tổ chức tập huấn sử dụng thư viện số, sử dụng internet tìm tài liệu, cách tra cứu sách trong phần mềm Libol cho GV và HSSV. Hàng năm, Trường tạo điều kiện cho cán bộ thư viện tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn và cử đi học dài hạn để chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

TT Thông tin - Thư viện