.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Sản phẩm nghiên cứu khoa học Sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

28-11-2016

Sản phẩm nghiên cứu khoa học của Khoa 03 năm gần đây: Năm 2014, 2015, 2016.

1/ Thiết kế mô hình điều khiển điện áp xoay chiều, tác giả: SV Lê Văn Ngọt - CĐ CNKT Điện - Điện tử 12 - Xếp loại: Xuất sắc;

2/ Thiết kế hệ thống chiếu sáng tự động cho nhà giữ xe, tác giả: SV Nguyễn Thành Nhân -  CĐ CNKT Điện - Điện tử 12 - Xếp loại:Tốt

3/ Nghiên cứu giải pháp điều khiển màu sắc ánh sáng nhân tạo sử dụng bóng đèn tuýp huỳnh quang, tác giả: SV Lê Minh Quân -  CĐ CNKT Điện - Điện tử 12 - Xếp loại:Tốt

4/ Thiết kế mô hình phun thuốc tự động tưới rau nhà kính, tác giả: SV Huỳnh Văn Hoài Ân -  CĐ CNKT Điện - Điện tử 12 - Xếp loại:Tốt

5/ Nghiên cứu bộ điều khiển đóng-ngắt thiết bị điện gia dụng từ xa qua thiết bị Android trong môi trường Internet. Kết quả thực hiện theo tiến độ, tác giả: SV Trần Thanh Tòng -  CĐ CNKT Điện - Điện tử 12 - Xếp loại: Tốt

6. Nghiên cứu xây dựng phần mềm trắc nghiệm môn kỹ thuật điện - điện tử cho sinh viên ngoài ngành điện trên điện thoại Android sử dụng jquery mobile, tác giả: SV Huỳnh Minh Tuấn & SV Bùi Hữu Vinh - CĐ CNKT Điện - Điện tử 13 - Xếp loại:Tốt

7. Tính toán thiết kế hệ thống tự động điều khiển tưới nhỏ giọt và xông rọi kích thích ra hoa cho cây thanh long, tác giả: SV Đoàn Thanh Nam - CĐ CNKT Điện - Điện tử 13 - Xếp loại:Tốt

8. Thiết kế bộ đóng ngắt thiết bị điện từ xa qua mạng GSM, tác giả: SV Trần Văn Tuấn - - CĐ CNKT Điện - Điện tử 13 - Xếp loại:Tốt

9. Thiết kế đồng phục xưởng cho sinh viên ngành Công nghệ May khoa Kỹ thuật Công nghiệp trường Đại học Tiền Giang, tác giả: SV Trần Phượng Thi & Trần Cẩm Thu - CĐ CN May 13 - Xếp loại:Tốt

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện trong năm học 2016-2017:

1. Thiết kế-chế tạo máy gọt vỏ dừa nạo đơn giản, năng suất cao, do SV Mai Hồng Khanh - ĐH CNKT Cơ khí 13 chủ nhiệm đề tài.

2. Thiết kế và chế tạo máy rửa trái Hồng xiêm, do SV Nguyễn Văn Diệp - ĐH CNKT Cơ khí 13 chủ nhiệm đề tài.

3. Chế tạo máy lột vỏ dừa khô bán tự động, do SV Nguyễn Anh Tuấn - ĐH CNKT Cơ khí 13 chủ nhiệm đề tài.

 

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp