.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Tuyển Nhân viên kỹ thuật chuyên ngành ÔTô

15-10-2015

Theo nhu cầu Tuyển dụng TICCO-CTY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO, cụ thể như sau:

- Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.

- Chuyên ngành: CNKT ÔTô 

- Số lượng: 2 -3 nhân viên.

- Thông tin liên lạc: 

+ Địa chỉ: LÔ 1-2-3-4-5-6 TL864 KCN BÌNH ĐỨC, X.TRUNG AN, TP.MỸ THO, TIỀN GIANG
+ Điện thoại:  (073)3954775

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp