.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang thu hút 18 chỉ tiêu có trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ

04-11-2020

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đáp ứng nhu cầu công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Tiền Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt cho thu hút 18 ngành đào tạo có trình độ tiến sĩ, với 18 chỉ tiêu để bổ sung vào đội ngũ giảng viên cho các Khoa của Trường.

Theo đó, đối tượng thu hút là người có trình độ sau đại học, có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu cần thu hút. Nam không quá 50 tuổi và nữ không quá 40 tuổi. 

- Các ngành cần thu hút: xem danh mục kèm theo

- Chính sách thu hút: theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính