• Ngày post: 25-06-2019
  Nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, xây dựng tình đoàn kết và tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho đội ngũ tình nguyện viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ dưới hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ, BCH chiến dịch tổ chức chương trình văn nghệ "Sức trẻ tình nguyện".
 • Ngày post: 25-06-2019
  Chiến dịch TNTN hè 2019, Trường ĐH Tiền Giang dự kiến có 350 tình nguyện viên sẽ về thực hiện các nội dung công tác như: Xây dựng nhà ở, Xây dựng nông thôn mới, Sửa chữa điện, Phổ cập giáo dục và chuyển giao Khoa học công nghệ tại 28 xã, phường thuộc 8 huyện/thị xã trong tỉnh từ ngày 01/7 đến hết ngày 14/7.
 • Ngày post: 25-06-2019
  Theo danh sách phân bổ, hiện nay số lượng tình nguyện viên tham gia đội hình Xây dựng NTM và Xây dựng nhà còn thiếu, do đó, các bạn sinh viên khác muốn tham gia chiến dịch có thể đăng ký tham gia theo số điện thoại: thầy Quốc Việt: 0947.359.678, thầy Tiến Dũng: 0938.714716 hoặc cô Lê Tân: 0945.110564.
 • Ngày post: 25-06-2019
  Tham gia chiến dịch Khoa Sư phạm có 4 tình nguyện viên tham gia đội hình phổ cập giáo dục và 7 tình nguyện viên tham gia đội hình Xây dựng Nông thôn mới tại Long Vĩnh, GCT. Ngoài ra, đội hình còn bổ sung thêm 03 tình nguyện viên nam đến từ Khoa KTCN.
 • Ngày post: 25-06-2019
  Khoa NN&CNTP có với 46 tình nguyện viên tham giia ở 2 đội hình là Xây dựng nông thôn mới và Chuyển giao Khoa học công nghệ.
 • Ngày post: 25-06-2019
  Lưu ý thời gian tập huấn các nhóm trưởng lúc 14h00,ngày 28/6/2019 tại phòng B14 CSC. Thời gian tập huấn kỹ năng dành cho tất cả tình nguyện viên lúc 7h 30 sáng ngày 29/6/2019 tại Giảng đường CSC. Thời gian tập huấn chuyên môn dành cho tất cả tình nguyện viên đội hình Điện và Xây dựng là 13h30, ngày 29/6/2019. Chương trình văn nghệ Sức trẻ tình nguyện dành cho tất cả các đội hình lúc 18h00, ngày 30/6/2018 tại Giảng đường CSC.
 • Ngày post: 25-06-2019
  Lưu ý thời gian tập huấn các nhóm trưởng lúc 14h00,ngày 28/6/2019 tại phòng B14 CSC. Thời gian tập huấn kỹ năng dành cho tất cả tình nguyện viên lúc 7h 30 sáng ngày 29/6/2019 tại Giảng đường CSC. Thời gian tập huấn chuyên môn dành cho tất cả tình nguyện viên đội hình Điện và Xây dựng là 13h30, ngày 29/6/2019. Chương trình văn nghệ Sức trẻ tình nguyện dành cho tất cả các đội hình lúc 18h00, ngày 30/6/2018 tại Giảng đường CSC.
 • Ngày post: 25-06-2019
  Theo danh sách phân bổ, hiện nay, số lượng tình nguyện viên Khoa CNTT còn thiếu 17 tình nguyện viên. Do đó, các bạn sinh viên khác muốn tham gia chiến dịch có thể đăng ký tham gia theo số điện thoại: thầy Quốc Việt: 0947.359.678, thầy Tiến Dũng: 0938.714716 hoặc cô Lê Tân: 0945.110564.

Tag

nội dung tag