.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sứ mạng của Trường Đại học Tiền Giang

10-11-2021

I. SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG

“Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng Sông Cửu Long, mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp để thăng tiến”.

II. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đến năm 2030, Trường ĐHTG hoàn thành dự án xây dựng tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa với cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuẩn chất lượng đào tạo.

Đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT và các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của Điều lệ trường đại học. Có đủ đội ngũ các nhà khoa học của ít nhất 30 ngành đào tạo trình độ đại học, 5 ngành sau đại học; đủ năng lực xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo, giáo trình, cấp bằng ngoại ngữ trình độ B1 trở lên, được cộng đồng và Bộ GD&ĐT đánh giá tốt.

Phấn đấu đến năm 2030, đạt trình độ trường đại học tiên tiến của khu vực ĐBSCL. Trở thành đầu tàu trong hệ thống đào tạo nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cao của tỉnh. Trường tham gia đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao nhận thức, kinh nghiệm và tay nghề cho người lao động trong vùng ĐBSCL. Trường là nơi chuyển giao khoa học, công nghệ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh và hộ gia đình.

Trường là cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động về tài chính, nhân sự, chương trình đào tạo, học thuật… theo lộ trình phân quyền quản lý giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tiền Giang.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”