• Ngày post: 23-04-2019
  Văn bản này quy định công tác quản lý việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Tiền Giang cho các ngành đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy. Văn bản này áp dụng đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Tiền Giang. Văn bản này không áp dụng đối với việc tổ chức biên soạn, xuất bản các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị
 • Ngày post: 08-04-2019
  Sáng ngày 5/4/2019, Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Tuyển chọn và nhân giống vô tính cây bơ (Persea americana Mill.) trồng bằng hạt, hoa tự thụ, cho trái ổn định và phẩm chất trái ngon trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” của sinh viên Nguyễn Tiến Thủ và Nguyễn Văn Ân (Lớp Đại học Khoa học cây trồng 15, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm) dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Hữu Hải (Phó Hiệu trưởng nhà trường).
 • Ngày post: 07-01-2019
  Tuyển tập các bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Khoa học số 06/2018
 • Ngày post: 07-01-2019
  Chất lượng giáo dục đại học ở nước ta đang là vấn đề được xã hội quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau. Từ đó, chất lượng đào tạo và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cần được đánh giá đúng, nhằm giúp cho các nhà giáo, nhà quản lý, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và chính quyền các cấp nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình, để đề ra phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Văn bia Hán-Nôm còn gọi là văn khắc chữ Hán-Nôm trên đá. Hiện chưa có công trình nào dịch thuật và công bố đầy đủ loại văn này có trên địa bàn Tiền Giang. Nghiên cứu vấn đề, lần đầu tiên công trình công bố đầy đủ 14 văn bia thống kê được; góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn nghi về mặt văn bản;bảo tồn và khai thác tốt giá trị kinh tế, học thuật, văn hóa-ngôn ngữ của các văn bia.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Nội dung bài viết, tác giả tập trung vào phân tích hai vấn đề: thực trạng hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện (TT TT-TV) và hệ thống các nhu cầu bạn đọc. Từ đó, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TT TT-TV Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG), được đề xuất dựa trên yêu cầu đổi mới của trường đại học và thực trạng nghiên cứu về hoạt động của Trung tâm trong mối liên hệ với đáp ứng nhu cầu bạn đọc.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước, chỉ đạo những phương pháp giảng dạy, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Việc nghiên cứu và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trên thế giới đã có từ rất lâu. Các nhà giáo dục đều nhấn mạnh đến việc học thông qua hành, chủ yếu dạy các em qua việc làm, dạy các em học bằng khám phá, bằng trải nghiệm chứ không phải qua lời giảng, giáo dục không phải là truyền đạt lý thuyết suông, trống rỗng, giáo điều.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Dạy học dựa vào các mối quan hệ tương tác là chiến lược dạy học coi trọng tính tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo của người học, phù hợp với hướng tiếp cận phát triển năng lực tự học cho sinh viên hội nhập với môi trường kinh tế xã hội hiện đại. Việc dạy và học được thực hiện dựa trên mối quan hệ tác động giữa các thành tố trong cấu trúc của quá trình dạy học, trong đó quan trọng nhất là sự tác động qua lại giữa người dạy với người học và môi trường học tập. Quá trình dạy học vận động và phát triển đạt được mục tiêu đào tạo đặt ra chính là nhờ sự vận động và phát triển không ngừng của các mối quan hệ tương tác này.

Tag

nội dung tag