• Ngày post: 30-09-2015
    Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến các Khoa việc xét cấp học bổng “Khuyến học, khuyến tài” lần thứ II năm 2015 cho học sinh, sinh viên của trường, cụ thể như sau:
  • Ngày post: 06-08-2015
    Căn cứ Thông báo số 77/TB-ĐHTG ngày 14/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập các Phân ban liên lạc cựu sinh viên (PBLL CSV) của các khoa và đơn vị thuộc Trường Đại học Tiền Giang; Thường trực BLL CSV tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập các PBLL CSV và thông qua chương trình công tác năm 2014 vào ngày 6/6/2014.

Tag

nội dung tag