.: Danh mục các loại văn bản của Trường :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Danh mục các loại văn bản của Trường

22-11-2016

Đang cập nhật.....

Stt Ngày Số văn bản Trích yếu Ghi chú
14 21/11/2016 877/QĐ-ĐHTG QĐ về việc ban hành Quy định tạm thời về chế độ thỉnh giảng tại Trường ĐHTG  
13 24/8/2016 666/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành quy định công tác sinh viên hệ Đại học chính quy Trường ĐHTG  
12 24/8/2016 665/QĐ-ĐHTG Quyết Định về việc ban hành quy định công tác sinh viên hệ cao đẳng chính quy Trường ĐHTG  
11 23/8/2016 664/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo Đại học và cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHTG  
10 22/8/2016 657/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá và thi kết thúc học phần Trường ĐHTG  
09 04/8/2016 618/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của công chức, viên chức Trường ĐH Tiền Giang  
08 28/6/2016 518/QĐ-ĐHTG Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ở Trường ĐHTG  
07 09/5/2016 321/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập website Trường ĐHTG  
06 05/5/2016 318/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Nội quy Thư viện Trường Đại học Tiền Giang  
05 28/4/2016 296/QĐ-ĐHTG Quyết định ban hành Quy định về văn hóa trường học ở Trường ĐHTG  
04 11/3/2016 174/QĐ-ĐHTG Quyết định ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu và lề lối làm việc tại Trường Đại học Tiền Giang (thay thế Quyết định số 204/QĐ-ĐHTG ngày 01/4/2014)  
03 09/3/2016 167/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ở Trường Đại học Tiền Giang  
02 15/02/2016 110/QĐ-ĐHTG Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường ĐHTG  
01 19/01/2016 70/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị Bộ môn trực thuộc Trường ĐHTG  

 

Phòng Tổ chức - Hành chính