.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đội ngũ Giảng viên của Khoa Kinh tế - Luật

11-02-2020

Đang cập nhật...

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Trình độ chuyên môn

I. Lãnh đạo Khoa:

   1

Nguyễn Thạnh Vượng

Trưởng khoa

TS.Kinh tế học (Chuyên ngành Kinh tế phát triển)

   2

Võ Thị Thu Thảo

Phó trưởng khoa

Ths. QTKD

   3

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Phó trưởng khoa

Ths. Kế toán – Kiểm toán

   4

Đoàn Minh Nguyệt

Phó trưởng khoa

Ths. Luật

II. Bộ môn Kinh tế

1

Trần Quang Khôi

Trưởng Bộ môn 

Ths. Kinh tế NN

2

Võ Thị Thủy Vẫn

Giảng viên

Ths. Kinh tế NN

3

Trần Phan Đoan Khánh

Giảng viên

Ths. TC-NH

4

Ngô Thanh Phong

Giảng viên

Ths. Kinh tế

5

Trần Thị Hoài Thu

Giảng viên

Ths. Kinh tế

6

Phan Thị Thanh Thúy

Giảng viên

Ths.Kinh tế

7

Nguyễn Ngọc Khánh

Giảng viên

Ths. Kinh tế học

III. Bộ môn Tài chính

1

Nguyễn Kim Thoa

Trưởng  Bộ môn 

Ths. Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng

2

Phạm Văn Ơn

Giảng viên

Tiến sĩ. Tài chính – Ngân hàng

3

Đặng Thị Hồng Phượng

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

4

Đào Thanh Nhàn

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

5

Đặng Thị Mỹ Dung

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

6

Phạm Thị Phương Thảo

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

7

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

IV. Bộ môn Kế toán

1

Nguyễn Minh Nhã

Trưởng bộ môn

Ths. Kế toán

2

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Giảng viên

Ths. Kế toán – Kiểm toán

3

Phạm Thị Huỳnh Như

Giảng viên

Ths. Kế toán

4

Lê Thị Trúc Mai

Giảng viên

Ths. Kế toán

5

Phạm Trần Ngọc Hương

Giảng viên

Ths. TC-NH

6

Nguyễn Lê Thùy Liên

Giảng viên

Ths. Kế toán

7

Nguyễn Hoàng Thơ

Giảng viên

Ths. Kế toán

8

Dương Ngọc Diệp

Giảng viên

Ths.QTKD

9

Võ Văn Hiền

Giảng viên

Ths. Kế toán

10

Lê Hoàng Thành

Giảng viên

Ths. Kế toán

V. Bộ môn Quản trị Kinh doanh:

1

Lê Hồng Phượng

Trưởng Bộ môn  

Ths. QTKD

2

Lê Hoàng Ân

P. Bộ môn

Ths. QTKD

3

Võ Thị Thu Thảo

Giảng viên

Ths. QTKD

4

Nguyễn Thạnh Vượng

Giảng viên

TS.Kinh tế học (Chuyên ngành Kinh tế phát triển)

5

Phan Thị Cẩm Hồng

Giảng viên

Ths. QTKD

6

Trần Thị Bích Tuyền

Giảng viên

Ths. QTKD

7

8

9

10

11

12

Nguyễn Hoàng Tiến

Nguyễn Thanh Phong

Võ Kim Nhạn

Nguyễn Thị Ngọc Phương

Võ Xuân Hưởng

Nguyễn Duy Tân

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

TS. KH Kinh tế &KH Quản lý

Ths. QTKD

Ths. QTKD

Ths. QTKD

Ths. QTKD

Ths. QTKD

 

1

2

3

4

5

VI. Bộ môn Luật

Nguyễn Thị Khuyến

Đoàn Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Băng Tuyền

Trần Thị Bé Năm

Mai Thị Lan Phương

 

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

 

Ths.Luật

Ths.Luật

Ths.Luật

Ths.Luật

Ths.Luật

Khoa Kinh tế - Luật