Chia sẻ

Đội ngũ Giảng viên của Khoa Kinh tế - Luật

26-05-2016

Đang cập nhật...

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Trình độ chuyên môn

I. Lãnh đạo Khoa:

   1

Võ Thị Thu Thảo

Phó trưởng khoa - phụ trách

Ths. QTKD

   2

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Phó trưởng khoa - Giảng viên Ths. Kế toán – Kiểm toán

   3

Đoàn Minh Nguyệt

Phó trưởng khoa - Giảng viên

Ths. Luật

II. Bộ môn Kinh tế

1

Trần Quang Khôi

Trưởng Bộ môn 

Ths. Kinh tế NN

2

Võ Thị Thủy Vẫn

Giảng viên

Ths. Kinh tế NN

3

Trần Phan Đoan Khánh

Giảng viên

Ths. TC-NH

4

Ngô Thanh Phong

Giảng viên Ths. Kinh tế

5

Trần Thị Hoài Thu

Giảng viên CN. Thống kê kinh doanh

6

Phan Thị Thanh Thúy

Giảng viên

Ths.Kinh tế

7

Nguyễn Ngọc Khánh

Giảng viên CN. Kinh tế học

III. Bộ môn Tài chính

1

Nguyễn Kim Thoa

Trưởng  Bộ môn 

Ths. Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng

2

Phạm Văn Ơn

Giảng viên

Tiến sĩ. Tài chính – Ngân hàng

3

Đặng Thị Hồng Phượng

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

4

Đào Thanh Nhàn

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

5

Lê Hoàng Thành

Giảng viên

CN. Tài chính – Ngân hàng

6

Đặng Thị Mỹ Dung

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

7

Phạm Thị Phương Thảo

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

8

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

IV. Bộ môn Kế toán

1

Nguyễn Minh Nhã

Trưởng bộ môn

Ths. Kế toán

2

Phạm Thị Huỳnh Như

Giảng viên

CN. Kế toán

3

Lê Thị Trúc Mai

Giảng viên

CN. Kế toán

4

Phạm Trần Ngọc Hương

Giảng viên

Ths. TC-NH

5

Nguyễn Lê Thùy Liên

Giảng viên

CN. Kế toán

6

Nguyễn Hoàng Thơ

Giảng viên

CN. Kế toán

7

Dương Ngọc Diệp

Giảng viên

Ths.QTKD

V. Bộ môn Quản trị Kinh doanh:

1

Lê Hồng Phượng

Trưởng Bộ môn  

Ths. QTKD

2

Lê Hoàng Ân

P. Bộ môn

Ths. QTKD

3

Nguyễn Thạnh Vượng

P. Bộ môn

Ths QTKD

4

Phan Thị Cẩm Hồng

Giảng viên

Ths. QTKD

5

Trần Thị Bích Tuyền

Giảng viên

Ths. QTKD

6

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Giảng viên

Ths. QTKD

7

Nguyễn Hoàng Tiến

Giảng viên

TS. KH Kinh tế &KH Quản lý

8

Nguyễn Xuân Kim Nhật

Giảng viên

Ths. QTKD

9

Nguyễn Thanh Phong

Giảng viên

Ths. QTKD

10

Nguyễn Thị Ngọc Phương

Giảng viên

NCS. QTKD

11

Võ Xuân Hưởng

Giảng viên

Ths. QTKD

12

Võ Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Ths. QTKD

13

Võ Kim Nhạn

Giảng viên

Ths. QTKD

14

Nguyễn Duy Tân

Giảng viên

Ths. QTKD

VI. Bộ môn Luật:

1

Nguyễn Thị Khuyến

Trưởng Bộ môn Ths. Luật

2

Nguyễn Thị Băng Tuyền

Giảng viên  Ths. Luật

3

Mai Thị Lan Phương

Giảng viên  Ths. Luật

4

Trần Thị Bé Năm

Giảng viên  Ths. Luật

Khoa Kinh tế - Luật