.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 02-04-2021
  Ngành Văn hóa học đào tạo theo hướng ứng dụng, tiếp cận theo hướng đa mục tiêu. Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Văn hóa học có thể làm việc ở các cơ quan quản lý về văn hóa - nghệ thuật, cơ quan truyền thông và điểm tham quan du lịch.
 • Ngày post: 02-04-2021
  Ngành Đại học Du lịch đào tạo cử nhân khoa học chuyên ngành Du lịch (3,5 năm) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức tổng quát về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành du lịch như thiết kế và điều hành tour, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị nhà hàng - khách sạn, quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch,…; có khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành du lịch vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm đáp ứng tốt công tác nghiệp vụ hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức liên quan trong và ngoài nước.
 • Ngày post: 29-03-2021
  Ngành Văn hóa học là ngành khoa học tổng hợp, được hình thành trên vùng giao thoa của nhiều miền tri thức xã hội, nhằm nghiên cứu văn hóa. Theo học ngành Văn hóa học, các bạn trẻ có được cơ hội được tiếp xúc với những lối sống khác nhau, có hiểu biết về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, giáo dục… Đồng thời,người học có thể nắm được những kiến thức cơ bản nhất để có thể tiếp cận tới công việc một cách hiệu quả nhất.
 • Ngày post: 29-03-2021
  Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các GVMN được đào tạo có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, có khả năng tự bồi dưỡng đáp ứng sự phát triển của ngành Giáo dục mầm non.
 • Ngày post: 29-03-2021
  “Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, bất cứ ngành nghề kỹ thuật nào cũng cần đến tự động hóa. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa luôn có thu nhập cao và không bao giờ sợ thất nghiệp trong hiện tại và cả tương lai”, ThS. Nguyễn Huỳnh Thi - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật công nghệ cho biết.
 • Ngày post: 29-03-2021
  “Trong thời kỳ hội nhập, Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử là một ngành quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Chính vì vậy, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử đã trở thành một ngành học “hot” và thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn yêu thích máy móc và đam mê công nghệ”, ThS. Nguyễn Huỳnh Thi - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật công nghệ cho biết.
 • Ngày post: 27-03-2021
  “Trong thời kỳ hội nhập, Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử là một ngành quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Chính vì vậy, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử đã trở thành một ngành học “hot” và thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn yêu thích máy móc và đam mê công nghệ”, ThS. Nguyễn Huỳnh Thi - Phó trưởng Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Tiền Giang cho biết.
 • Ngày post: 23-03-2021
  Ngành Đại học Du lịch đào tạo cử nhân khoa học chuyên ngành Du lịch (3,5 năm) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức tổng quát về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành du lịch như thiết kế và điều hành tour, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị nhà hàng - khách sạn, quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch,…; có khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành du lịch vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm đáp ứng tốt công tác nghiệp vụ hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức liên quan trong và ngoài nước.

Tag

nội dung tag