.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM & KHOA HỌC CƠ BẢN

29-11-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

LÃNH ĐẠO KHOA

1

Võ Thị Trúc Giang

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ - NCS

 

2

Nguyễn Giang Lam

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ - NCS

 

BỘ MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC & MẦM NON

1

Nguyễn Giang Lam

Trưởng BM

Thạc sĩ - NCS

 

2

Mai Đức Long

PhóTrưởng BM

Thạc sĩ

 

3

Lê Minh Cúc Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

4

Phùng Thị Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5

Cao Thị Mộng Thanh Trinh

Giảng viên chính

Thạc sĩ

 

6

Trần Thanh Nguyên

Giảng viên

Thạc sĩ

 

7

Nguyễn Thị Như Thoa

Giảng viên

Thạc sĩ

 

8

Trần Thị Trúc Linh

Giảng viên

Cử nhân

 

9

Lê Anh Vũ

Giáo viên

Cử nhân

 

10

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

11 Lê Phạm Thị Thu Oanh Giảng viên Thạc sĩ  
12

Lý Hồng Nguyệt Quế

Giảng viên Thạc sĩ  
13 Nguyễn Thị Bằng Giao Giảng viên Thạc sĩ  
14 Nông Khánh Vy Giảng viên Thạc sĩ  
15 Nguyễn Thị Xuân Anh Giảng viên Thạc sĩ - NCS  
16 Phạm Thanh Nhiệm Giảng viên Thạc sĩ  

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

1

Huỳnh Quán Chi

Trưởng BM

Giảng viên chính

Tiến sĩ

 

2

Võ Phước Lộc

Giảng viên chính

Tiến sĩ

 

3

Ngô Thị Thanh

Giảng viên

Tiến sĩ

 

4

Trương Hoàng Vinh

Giảng viên Thạc sĩ  
5 Lê Thị Thanh Thảo Giảng viên Tiến sĩ  
6 Phan Thị Mỹ Linh Giảng viên Thạc sĩ  

BỘ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Đặng Hải Long

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

 

2

Võ Thị Trúc Giang

Phó trưởng khoa, giảng viên Thạc sĩ  
3

Bùi Quang Thịnh

Giảng viên Tiến sĩ  
4

Hồ Thanh Tâm

Giảng viên Thạc sĩ  
5

Hồ Công Xuân Vũ Ý

Giảng viên Thạc sĩ  
6

Nguyễn Thanh Nhã

Giảng viên Thạc sĩ  
7

Nguyễn Minh Châu

Giảng viên Thạc sĩ  
8

Phạm Thị Thảo Uyên

Giảng viên Thạc sĩ  
9

Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên Thạc sĩ  
10

Võ Duy Minh

Giảng viên Thạc sĩ  
11

Đặng Thị Cẩm Nhung

Giảng viên chính Thạc sĩ  
12

Nguyễn Thị Kim Thư

Giảng viên Thạc sĩ  
13

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Giảng viên Thạc sĩ  
14

Phạm Thị Nhật Trinh

Giảng viên Tiến sĩ  
15

Nguyễn Thị Phương Em

Giảng viên Thạc sĩ  
16

Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Chuyên viên Thạc sĩ  
17

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên Thạc sĩ  
18

Trần Thị Anh Thư

Giảng viên Thạc sĩ  

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1 Bùi Thị Nhật Tuyền Phó Bộ môn, giảng viên Thạc sĩ - NCS
 
2

Nguyễn Trung Ngôn

Giảng viên Thạc sĩ  
3

Hà Danh Hùng

Giảng viên chính Thạc sĩ  
4

Huỳnh Văn Hữu

Giảng viên Thạc sĩ  
5

Võ Thị Minh Duệ

Giảng viên Thạc sĩ  
6

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên Thạc sĩ -  NCS  
7

Trần Thị Nhật Thanh

Giảng viên Thạc sĩ  
8

Lê Thị Diệu Nga

Giảng viên Thạc sĩ  
9

Nguyễn Phan Hạ Anh

Giảng viên Thạc sĩ  
10

Nguyễn Thanh Xuân

Giảng viên Thạc sĩ  
11

Hồ Ánh Xuân

Giảng viên Thạc sĩ  
12

Phùng Thụy Nguyệt Quế

Giảng viên Thạc sĩ  
13

Đoàn Thị Thúy Hằng

Giảng viên Thạc sĩ  
14

Lê Thị Mỹ Xuyên

Giảng viên Thạc sĩ  
15

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giảng viên Thạc sĩ  
16

Lương Nguyễn Thụy Linh

Giảng viên Thạc sĩ  
17

Trương Quang Dũng

Giảng viên Thạc sĩ  
18

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên Thạc sĩ  
19

Huỳnh Thị Thanh Trúc

Giảng viên Thạc sĩ  
20

Nguyễn Kim Thảo

Giảng viên Thạc sĩ  
21

Võ Thị Bảo Trân

Giảng viên Thạc sĩ  
22

Phạm Thị Thanh Nhàn

Giảng viên Thạc sĩ  
23

Nguyễn Trường Giang

Giảng viên Thạc sĩ  

Tổ Văn phòng Khoa 

1

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chuyên viên

Cử nhân

 

2

Nguyễn Thị Mai Trang

Chuyên viên Cử nhân  

3

Nguyễn Thiên Kim

Chuyên viên

Cử nhân

 

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản