.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư Phạm và Khoa học cơ bản

07-11-2022

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư Phạm & Khoa học cơ bản

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Sư Phạm & Khoa học cơ bản hiện có 66 viên chức, trong đó chia thành 04 bộ môn:1 BM Giáo dục Tiểu học - Mầm non, 2- BM Khoa học xã hội, 3- BM Khoa học tự nhiên, 4- BM Ngoại ngữ và 01 tổ Văn phòng Khoa; cán bộ quản lý gồm 02 Phó Trưởng khoa trong đó có 01 Phó Trưởng khoa phụ trách điều hành chung.

Trình độ chuyên môn 07 tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh,  47 Thạc sĩ, 01 Cao học, 06Cử nhân.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA SƯ PHẠM

1. Chức năng:

 • Tổ chức đào tạo các ngành nghề theo nhiệm vụ được phân công.
 • Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách: chuyên ngành và đại cương.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của khoa và theo sự phân công của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

 • Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy đối với các bộ môn do Khoa phụ trách.
 • Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.
 • Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa.
 • Biên soạn các chương trình đào tạo ngắn hạn của khoa và các chương trình đào tạo khác theo sự phân công của Nhà trường.
 • Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của khoa.
 • Tổ chức quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của HS-SV do khoa quản lý.
 • Tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung khác theo sự phân công của Nhà trường.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu của các đơn vị bạn đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa.

3. Năng lực đào tạo:

 • Đào tạo giáo viên cho các loại trình độ từ cao đẳng đến đại học ở các hệ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, ở các ngành học sư phạm và khoa học cơ bản thuộc các loại hình chính quy, liên thông, vừa học vừa làm.
 • Được giao nhiệm vụ đào tạo các lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
 • Liên tục mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đặc biệt là các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm, Dinh dưỡng học đường, Bảo mẫu mầm non, bồi dưỡng Huấn luyện viên Aerobic Mẫu giáo, tiền hôn nhân, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...

4. Tổng số học sinh, sinh viên của Khoa: 1089

 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA SƯ PHẠM VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN

Địa chỉ: Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (Cơ sở chính)

Điện thoại liên hệ: 02733.887.817

Email: kspkhcb@tgu.edu.vn

 

NGÀNH NGHỀ

ĐÀO TẠO

Chính quy

Đại học

Văn hóa học

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Vật Lý

Sư phạm Toán học

Sư phạm Ngữ văn

Cao đẳng

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Toán học

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Âm nhạc

Sư phạm Mỹ Thuật

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Giáo dục thể chất

Sư phạm Sinh - Hóa

Sư phạm Sử - Địa

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - công nghiệp

Khoa học Thư viện

Không chính quy

Vừa làm vừa học

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Vật Lý

Sư phạm Toán học

Sư phạm Mầm non

Cán bộ quản lý giáo dục

Ngắn hạn

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Dinh dưỡng học đường

Bảo mẫu mầm non

Tiền hôn nhân

Thể dục Aerobic mầm non

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản