.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Kinh tế - Luật:.Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 3857 938
Email: kktl@tgu.edu.vn

Thông báo
Thông báo số 01 về việc tổ chức hội thi “Thuyết trình tiếng Anh – năm 2023”   (English Speaking Contest 2023 – FECLA 2023) Năm học 2023-2024

Nhằm góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cho sinh viên cũng như tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa ...

Giáo dục - Đào tạo
Toạ đàm ra mắt Chương trình VIS-MTD

Ngày 12/8/2022, Hội Trí Thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hoà Ailen (The Vietnamese Intellectual Society in the UK and Ireland – VIS UK & Ireland, trang web: ...