.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Kinh tế - Luật:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 3857 938
Email: kktl@tgu.edu.vn

Thông báo
Hội thảo khoa học cấp Trường “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển tại Trường Đại học Tiền Giang

Hội thảo khoa học cấp Trường “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển tại Trường Đại học Tiền Giang” do Khoa Kinh tế ...

Giáo dục - Đào tạo
Toạ đàm ra mắt Chương trình VIS-MTD

Ngày 12/8/2022, Hội Trí Thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hoà Ailen (The Vietnamese Intellectual Society in the UK and Ireland – VIS UK & Ireland, trang web: ...