.: Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư Phạm :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Sư phạm
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư Phạm

15-01-2019

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư Phạm

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Sư Phạm hiện có 24 viên chức, trong đó chia thành 04 bộ môn Giáo dục Phổ thông, Mầm non, Tâm lý học_Giáo dục học_Quản lý giáo dục, Nghệ thuật và 01 tổ giáo vụ khoa; cán bộ quản lý gồm 01 Trưởng khoa quản lý điều hành và 02 Phó Trưởng khoa.

Trình độ chuyên môn 1 tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh,13 Thạc sĩ, 2 Cao học, 6 Cử nhân.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA SƯ PHẠM

1. Chức năng:

 • Tổ chức đào tạo các ngành nghề theo nhiệm vụ được phân công.
 • Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của khoa và theo sự phân công của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

 • Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy đối với các bộ môn do Khoa phụ trách.
 • Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.
 • Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa.
 • Biên soạn các chương trình đào tạo ngắn hạn của khoa và các chương trình đào tạo khác theo sự phân công của Nhà trường.
 • Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của khoa.
 • Tổ chức quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của HS-SV do khoa quản lý.
 • Tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung khác theo sự phân công của Nhà trường.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu của các đơn vị bạn đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa.

3. Năng lực đào tạo:

 • Đào tạo giáo viên cho các loại trình độ từ trung cấp đến đại học ở các hệ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, ở các ngành học sư phạm thuộc các loại hình chính quy, liên thông, vừa học vừa làm.
 • Được giao nhiệm vụ đào tạo các lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
 • Liên tục mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đặc biệt là các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm, Dinh dưỡng học đường, Bảo mẫu mầm non, bồi dưỡng Huấn luyện viên Aerobic Mẫu giáo, tiền hôn nhân,...

4. Tổng số học sinh, sinh viên của Khoa: 781

 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA SƯ PHẠM

Địa chỉ: Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (Cơ sở chính)

Điện thoại liên hệ: 02733.887.817

Email: ksupham@tgu.edu.vn

 

NGÀNH NGHỀ

ĐÀO TẠO

Chính quy

Đại học

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Vật Lý

Sư phạm Toán học

Sư phạm Ngữ văn

Cao đẳng

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Toán học

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Âm nhạc

Sư phạm Mỹ Thuật

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Giáo dục thể chất

Sư phạm Sinh - Hóa

Sư phạm Sử - Địa

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - công nghiệp

Khoa học Thư viện

Trung cấp

Mầm non

Không chính quy

Vừa làm vừa học

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Vật Lý

Sư phạm Toán học

Sư phạm Mầm non

Cán bộ quản lý giáo dục

Ngắn hạn

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Dinh dưỡng học đường

Bảo mẫu mầm non

Tiền hôn nhân

Thể dục Aerobic mầm non

Khoa Sư phạm