.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư Phạm

30-03-2021

Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư Phạm & Khoa học cơ bản

 

Lãnh đạo Khoa

Trưởng Khoa (Phụ Trách Khoa)

Tiến sĩ  Trần Hồng Mơ

ĐT: 0912952439

Email: tranhongmo@tgu.edu.vn

1- Phó Trưởng Khoa 

Thạc sĩ  Nguyễn Thị Trúc Giang

ĐT: 0983962314

Email: nguyenthitrucgiang@tgu.edu.vn

2- Phó Trưởng Khoa 

Thạc sĩ  Nguyễn Giang Lam

ĐT: 0918014475

Email: nguyengianglam@tgu.edu.vn

Bộ môn Khoa học xã hội

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ. Huỳnh Quan Chi

ĐT: 0344233317

Email:

Tiến sĩ. Võ Phước Lộc

ĐT: 0978814486

Email: vophuocloctg@gmail.com

Tiến sĩ: Ngô Thị Thanh

ĐT:0932912665

Email:ngothithanh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Lê Duy Trinh

ĐT: 0918616977

Email: leduytrinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ: Trương Hoàng Vinh

ĐT: 0394546025

Email: truonghoangvinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ – NCS Võ Văn Sơn

ĐT: 0938940588

Email: vovanson@tgu.edu.vn

Bộ môn Ngoại ngữ

Thạc sĩ Bùi Thị Nhật Tuyền ( Phó BM)

 

Thạc sĩ Trương Quang Dũng

Thạc sĩ Võ Thị Minh Duệ

 

Thạc sĩ Lê Thị Diệu Nga

 

Thạc sĩ Hà Danh Hùng

 

Thạc sĩ Nguyễn Phan Hạ Anh

 

Thạc sĩ Hồ Ánh Xuân

 

Thạc sĩ Phùng Thụy Nguyệt Quế

 

Thạc sĩ Nguyễn Trung Ngôn

 

Thạc sĩ Huỳnh Văn Hữu

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Thư

 

Thạc sĩ Huỳnh Thị Thanh Trúc

 

Thạc sĩ Lê Thị Mỹ Xuyên

 

Thạc sĩ Nguyễn Kim Thảo

 

Thạc sĩ Trần Thị Nhật Thanh

 

Thạc sĩ Võ Thị Bảo Trân

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến

 

Thạc sĩ Đoàn Thị Thúy Hằng

 

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Xuân

 

Thạc sĩ  Lương Nguyễn Thụy Linh

 

Thạc sĩ  Lê Thị Hồng Vân

 

Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Nhàn

 

Cử Nhân Nguyễn Trường Giang

 

Bộ môn Giáo dục

Mầm non – tiểu học

Ths. Trần Thị Trúc Linh

ĐT: 0909195948

Email: tranthitruclinh@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Đức Minh

ĐT: 0988379530

Email: nguyenducminh@tgu.edu.vn

CN. Lê Ngọc Dũng

ĐT: 0913654094

Email: lengocdung@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Ngọc Lan Hương

ĐT: 0983639867

Email: nguyenngoclanhuong@tgu.edu.vn

CN. Bùi Tuấn Kiệt

ĐT: 0907330052

Email: buituankiet@tgu.edu.vn

CN. Lê Anh Vũ

ĐT: 0908619589

Email: leanhvu@tgu.edu.vn

Ths. Lê Đình Hoàng

ĐT: 0905360385

Email: ledinhhoang@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Vĩnh Toàn

ĐT: 0949183579

Email: nguyenvinhtoan@tgu.edu.vn

Ths. Lê Minh Cúc Phương

ĐT: 0935123589

Email: leminhcucphuong@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Thị Mai

ĐT: 0918072567

Email: nguyenthimai@tgu.edu.vn

CN. Phùng Thị Hà

ĐT: 0984080898

Email: phungthiha@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Giang Lam (Phó Khoa)

ĐT: 0918014475

Email: nguyengianglam@tgu.edu.vn

Ths. Mai Đức Long

ĐT: 0907568579

Email: maiduclong@tgu.edu.vn

Ths. Cao Thị Mộng Thanh Trinh

ĐT: 0917855905

Email: caothimongthanhtrinh@tgu.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Như Thoa

ĐT: 0908992509

Email: nguyenthinhuthoa@tgu.edu.vn

Ths. Trần Thanh Nguyên

ĐT: 0918292797

Email: ttnguyen2008@yahoo.com

Bộ môn

khoa khọc tự nhiên

 

Tiến sĩ Trần Hồng Mơ (Trưởng Khoa)

 

Thạc sĩ Võ Thị Trúc Giang ( Phó Khoa)

 

Thạc sĩ Đặng Hải Long ( Phó BM)

 

Thạc sĩ Hồ Thanh Tâm

 

Thạc sĩ  Hồ Công Xuân Vũ Ý

 

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nhã

 

Thạc sĩ  Nguyễn Minh Châu

 

Thạc sĩ Phạm Thị Thảo Uyên

 

Thạc sĩ Trần Thị Tuyết Lan

 

Thạc sĩ Võ Duy Minh

 

Thạc sĩ Đặng Thị Cẩm Nhung

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thư

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hiếu

 

Thạc sĩ  Phạn Thị Nhật Trinh

 

Thạc sĩ  Nguyễn Thị Phương Em

 

Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

 

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Cường

 

Thạc sĩ Bùi Quang Thịnh

 

Thạc sĩ Trần Thị Anh Thư

 

Tổ Văn phòng Khoa

Thạc sĩ. Nguyễn Thanh Sang

ĐT: 0913 848833

Email: nguyenthanhsang@tgu.edu.vn

CN. Lý Hồng Nguyệt Quế

ĐT: 0937570791

Email: lyhongnguyetque@tgu.edu.vn

CN.  Nguyễn Thị Mai Trang

ĐT: 0976314410

Email: nguyenthimaitrang@tgu.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

ĐT:

Email:

CN Nguyễn Thiên Kim

ĐT: 0939229616

Email: thienkimffl@gmail.com

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản