.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM

19-03-2019

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

LÃNH ĐẠO KHOA

1

Nguyễn Viết Thịnh

Trưởng khoa

Tiến sĩ

 

2

Lê Duy Trinh

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

3

Nguyễn Vĩnh Toàn

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

BỘ MÔN MẦM NON

1

Nguyễn Vĩnh Toàn

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

2

Lê Đình Hoàng

Phó Trưởng BM

Thạc sĩ

 

3

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

Thạc sĩ

 

4

Lê Minh Cúc Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5

Phùng Thị Hà

Giảng viên

Cử nhân

 

BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC – GDH - QLGD

1

Nguyễn Giang Lam

Trưởng BM

Thạc sĩ

 

2

Cao Thị M.Thanh Trinh

Giảng viên chính

Thạc sĩ

 

3

Trần Thanh Nguyên

Giảng viên

Thạc sĩ

 

4

Nguyễn T. Như Thoa

Giáo viên

Cử nhân

 

5

Mai Đức Long

Giảng viên

Thạc sĩ

 

BỘ MÔN NGHỆ THUẬT

1

Trần Thị Trúc Linh

Trưởng BM

Cử nhân

 

2

Lê Anh Vũ

Giáo viên

Cử nhân

 

3

Bùi Tuấn Kiệt

Giảng viên

Cử nhân

 

4

Nguyễn Đức Minh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5

Lê Ngọc Dũng

Giảng viên

Cử nhân

 

6

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

BỘ MÔN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1

Nguyễn Viết Thịnh

Trưởng khoa

Tiến sĩ

 

2

Lê Duy Trinh

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

3

Bùi Quang Thịnh

Phó Trưởng BM

Thạc sĩ

 

4

Lê Phạm Thị Thu Oanh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5

Trần Thị Anh Thư

Giảng viên

Thạc sĩ

 

GIÁO VỤ KHOA

1

Huỳnh Thị Thu Ngân

Chuyên viên

Cử nhân

 

2

Nguyễn Thị Mai Trang

Chuyên viên

Cử nhân

 

3

Lý Hồng Nguyệt Quế

Chuyên viên

Cử nhân

 

Khoa Sư phạm