.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM & KHOA HỌC CƠ BẢN

08-05-2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

LÃNH ĐẠO KHOA

1

Trần Hồng Mơ

Trưởng khoa

Tiến sĩ

 

2

Võ Thị Trúc Giang

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

3

Nguyễn Giang Lam

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

BỘ MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC & MẦM NON

1

Nguyễn Vĩnh Toàn

Giảng viên

Thạc sĩ

 

2

Lê Minh Cúc Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

3

Phùng Thị Hà

Giảng viên

Cử nhân

 

4

Nguyễn Giang Lam

Phó Khoa, kiêm Trưởng BM

Thạc sĩ

 

5

Cao Thị M.Thanh Trinh

Giảng viên chính

Thạc sĩ

 

6

Trần Thanh Nguyên

Giảng viên

Thạc sĩ

 

7

Nguyễn T. Như Thoa

Giảng viên

Cử nhân

 

8

Mai Đức Long

Giảng viên

Thạc sĩ

 

9

Trần Thị Trúc Linh

Giảng viên

Cử nhân

 

10

Lê Anh Vũ

Giáo viên

Cử nhân

 

11

Nguyễn Đức Minh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

12

Lê Ngọc Dũng

Giảng viên

Cử nhân

 

13

Nguyễn Ngọc Lan Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

14

Lê Phạm Thị Thu Oanh

Giảng viên Thạc sĩ  

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

1

Huỳnh Quán Chi

Trưởng BM

Giảng viên chính

Tiến sĩ

 

2

Võ Phước Lộc

Giảng viên chính

Tiến sĩ

 

3

Võ Phúc Châu

Giảng viên chính Tiến sĩ  

4

Ngô Thị Thanh

Giảng viên

Tiến sĩ

 

5

Lê Duy Trinh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

6

Trương Hoàng Vinh

Giảng viên Thạc sĩ  

BỘ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Trần Hồng Mơ

Trưởng Khoa, Giảng viên

Tiến sĩ

 

2

Võ Thị Trúc Giang

Phó trưởng khoa, giảng viên Thạc sĩ  
3

Đặng Hải Long

Phó Bộ môn, Giảng viên Thạc sĩ  
4

Bùi Quang Thịnh

Giảng viên Thạc sĩ  
5

Hồ Thanh Tâm

Giảng viên Thạc sĩ  
6

Hồ Công Xuân Vũ Ý

Giảng viên Thạc sĩ  
7

Nguyễn Thanh Nhã

Giảng viên Thạc sĩ  
8

Nguyễn Minh Châu

Giảng viên Thạc sĩ  
9

Phạm Thị Thảo Uyên

Giảng viên Thạc sĩ  
10

Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên Thạc sĩ  
11

Võ Duy Minh

Giảng viên Thạc sĩ  
12

Đặng Thị Cẩm Nhung

Giảng viên chính Thạc sĩ  
13

Nguyễn Thị Kim Thư

Giảng viên Thạc sĩ  
14

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Giảng viên Thạc sĩ  
15

Phạm Thị Nhật Trinh

Giảng viên Tiến sĩ  
16

Nguyễn Thị Phương Em

Giảng viên Thạc sĩ  
17

Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Chuyên viên Thạc sĩ  
18

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên Thạc sĩ  
19

Trần Thị Anh Thư

Giảng viên Thạc sĩ  

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1 Bùi Thị Nhật Tuyền Phó Bộ môn, giảng viên Thạc sĩ
 
2

Nguyễn Trung Ngôn

Giảng viên Thạc sĩ  
3

Hà Danh Hùng

Giảng viên chính Thạc sĩ  
4

Huỳnh Văn Hữu

Giảng viên Thạc sĩ  
5

Võ Thị Minh Duệ

Giảng viên Thạc sĩ  
6

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên Thạc sĩ, NCS  
7

Trần Thị Nhật Thanh

Giảng viên Thạc sĩ  
8

Lê Thị Diệu Nga

Giảng viên Thạc sĩ  
9

Nguyễn Phan Hạ Anh

Giảng viên Thạc sĩ  
10

Nguyễn Thanh Xuân

Giảng viên Thạc sĩ  
11

Hồ Ánh Xuân

Giảng viên Thạc sĩ  
12

Phùng Thụy Nguyệt Quế

Giảng viên Thạc sĩ  
13

Đoàn Thị Thúy Hằng

Giảng viên Thạc sĩ  
14

Lê Thị Mỹ Xuyên

Giảng viên Thạc sĩ  
15

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giảng viên Thạc sĩ  
16

Lương Nguyễn Thụy Linh

Giảng viên Thạc sĩ  
17

Trương Quang Dũng

Giảng viên Thạc sĩ  
18

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên Thạc sĩ  
19

Lê Thị Hồng Vân

Giảng viên Thạc sĩ  
20

Huỳnh Thị Thanh Trúc

Giảng viên Thạc sĩ  
21

Nguyễn Kim Thảo

Giảng viên Thạc sĩ  
22

Võ Thị Bảo Trân

Giảng viên Thạc sĩ  
23

Phạm Thị Thanh Nhàn

Giảng viên Thạc sĩ  
23

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên Cử Nhân  

Tổ Văn phòng Khoa 

1

Nguyễn Thanh Sang

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

2

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chuyên viên Cử nhân  

3

Nguyễn Thị Mai Trang

Chuyên viên

Cử nhân

 

4

Lý Hồng Nguyệt Quế

Chuyên viên Cử nhân  
5

Nguyễn Thiên Kim

Chuyên viên Cử nhân  

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản