.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo “Xu hướng và thực hành đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21: Bối cảnh tại Trường Đại học Tiền Giang”

24-03-2020

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2020

“Xu hướng và thực hành đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21: Bối cảnh tại Trường Đại học Tiền Giang

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung của hội thảo

- Các xu hướng và thực hành đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21;

- Các mô hình học tiếng Anh trong và ngoài lớp học;

- Sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong giảng dạy;

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học tiếng Anh.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 27/4/2020.

- Địa điểm: Phòng B14, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang

(Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

3. Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiViệt.

4. Thể lệ viết bài

Mẫu bài viết tóm tắt và bài toàn văn xin xem phụ lục đính kèm. Bài tham luận được nộp qua email gửi về địa chỉ email: tanquoctiengiang@gmail.com

5. Thời gian đăng ký và nộp bài

- Hạn cuối nộp bài toàn văn                                     20/3/2020

- Thông báo kết quả phản biện                                07/4/2020

- Tác giả hoàn chỉnh lại bài báo cáo và gửi lại         14/4/2020

- Hạn chót đăng ký tham dự                                     14/ 4 /2020

6. Kỷ yếu Hội thảo

Bài tham luận tham dự được Hội đồng chuyên môn của Hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

7. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Ths. Bùi Thị Nhật Tuyền, ĐT: 0983 376 779,

- Email: tanquoctiengiang@gmail.com

Thông báo hội thảo này được đăng tải trên website: www.tgu.edu.vn.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực Khoa học giáo dục và Quản trị đại học tham dự và gửi bài về hội thảo.

                                                                   BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản