} ?> .:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Giáo dục thường xuyên:.

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Giáo dục thường xuyên
Địa chỉ:119 Ắp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, TG. Phòng C03 - C04.
Điện thoại liên hệ: 0273 3888586
Email: pgdtx@tgu.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thông báo LKĐT
Thông báo tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Dành cho Giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng)

Liên kết với Trường ĐH Cần Thơ tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Dành cho Giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng)