.: BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

02-04-2021

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Giáo dục thể chất

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên khối kiến thức Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục đại cương và kiến thức chuyên ngành Giáo dục thể chất trong chương trình đào đạo khối ngành Khoa học giáo dục (khi đủ điều kiện).

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng.

 - Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất