.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

10-11-2022

Cơ cấu tổ chức nhân sự Bộ môn:

Bộ môn bao gồm 01 Phó Trưởng Bộ môn quản lý bộ môn và 06 Giảng viên

STT

Họ Và Tên

Học vị

Chức vụ

Chức danh

1

Hà Trọng Thảo

Thạc sĩ

P.Trưởng BM

Giảng viên chính

2

Trần Thanh Phong

Thạc sĩ

P.Trưởng Khoa

Giảng viên chính

3

Lâm Hoàng Tuyến

Thạc sĩ

 

Giảng viên

4

Nguyễn Thế Hùng

Thạc sĩ

 

Giảng viên

5

Bùi Thị Kim Ngân

Thạc sĩ

 

Giảng viên

6

Nguyễn Võ Hữu Trí

Thạc sĩ

 

Giảng viên

7

Trần Huỳnh Thị Hương Lan

Thạc sĩ

 

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, hầu hết đều tốt nghiệp đúng chuyên ngành. Hiện nay bộ môn có 07 Thạc sĩ (02 Thạc sĩ + GVC), bao gồm 05 GV Nam và 02 GV Nữ.

Đa dạng trong chuyên môn sâu của đội ngũ giảng viên là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức giảng dạy. Với sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, đội ngũ giảng viên bộ môn đã truyền được đam mê và yêu thích thể thao cho sinh viên.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất