.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi các lớp TC, CĐ, ĐH VLVH khóa 14, 15, 16

16-01-2018

LỊCH THI
CÁC LỚP TC, CĐ, ĐH VLVH K14, 15, 16

Từ ngày 14/01/2018 đến ngày 04/02/2018
Địa điểm thi: Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang

Thứ Ngày Giờ Lớp SV Mã HP STC Tên học phần SL SV SL SV/
phòng thi
Phòng thi Đơn vị tổ chức thi Ghi chú
CN 14/1/2018 7g30 CĐ VLVH GDMN 14B 17332 2 Đánh giá trong giáo dục mầm non 49 25 H21 TT KT&ĐBCLGD  
24 H22  
ĐH VLVHGDTH 15B 18232 2 Văn học 2 và Thi pháp học 58 29 H13  
29 H14  
13g30 ĐH VLVHGDTH 15B 05742 2 PPDH Tiếng Việt ở TH3 62 31 H21  
31 H22  
ĐH VLVH GDTH 14 24 24 H13  
CN 21/1/2018 7g30 ĐH VLVHGDTH 15B 18382 2 Dạy học Tiếng Việt theo mô hình mới ở TH 58 29 K31  
29 K32  
CĐ VLVH GDMN 14B 17402 2 PPGD thể chất 49 25 K33  
24 K34  
ĐHVLVH CNTT 14 32872 2 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 6 6  
CĐ VLVH GDMN 15B 17142 2 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 30 30 K35  
TC VLVH SPMN16 TMN901 2 Tin học căn bản 23 23 PM K14 TH
CN 28/1/2018 7g30 CĐ VLVH GDMN 14B 17432 2 PP dạy năng khiếu mỹ thuật cho trẻ mầm non 48 24 K31  
24 K32  
TC VLVH SPMN16 TBT121 3 Giáo dục Chính trị 1 1 1 K33 Lần 2
CĐ VLVH GDMN 15B 17312 2 Giáo dục hòa nhập 29 29  
ĐH LTVLVH CNTP 16 55422 2 Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm 19 19 K34  
ĐHVLVH CNTT 14 31413 3 Lập trình windows 7 9  
CN 4/2/2018 7g30 CĐ VLVH GDMN 14B 17322 2 Quản lý trong giáo dục mầm non 49 25 K31  
24 K32  
TC VLVH SPMN16 TMN911 3 Dinh dưỡng trẻ em 23 23 K33  
CĐVLVH TIẾNG ANH 16A 07194 4 Tiếng Pháp 3 15 10  
5 K34  
ĐH LTVLVH CNTP 16 56062 2 Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao 19 19  
ĐHVLVH CNTT 14 31423 3 Lập trình ứng dụng java 7 7  
CN 4/2/2018 13g30 CĐ VLVH GDMN 14B 17155 2 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non 62 31 K21 TT KT&ĐBCLGD  
31 K22  
TC VLVH SPMN16 TBT711 3 Giáo dục chính trị 2 22 22 K31  
ĐH LTVLVH CNTP 16 55342 2 Máy và thiết bị lạnh  19 19 K32  
ĐHVLVH CNTT 14 30102 2 Lắp đặt bảo trì máy tính 6 6 D12 TH

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG   

(đã ký)             
HIỆU TRƯỞNG       
PGS. TS. Võ Ngọc Hà