.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

24-11-2022

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2019 – 2024


TS. Nguyễn Viết Thịnh
Chủ tịch Hội đồng trường
Bí thư Đảng ủy Trường ĐHTG

PGS.TS. Võ Ngọc Hà

Thành viên thường trực
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHTG

ThS. Đinh Quốc Cường

Thành viên thường trực
Giám đốc TT.TVTS&QHDN, Thư ký Hội đồng trường

TS. Trần Văn Hùng

Thành viên thường trực
PGĐ Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Kiểm soát Hội đồng trường

TS. Cao Văn Chóng

Thành viên
Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bình Dương,
Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Tiền Giang tại Tp. HCM, Ủy viên BCH Hội Khoa học TDTT Việt Nam, Trưởng Ban Truyền thông & Đối ngoại Hội đồng trường ĐHTG

ThS. Đoàn Hữu  Đức

Thành viên
Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Tiền Giang tại Tp. HCM,
Giám đốc công ty VCG, Trưởng ban Đào tạo


TS. Nguyễn Văn Hòa

Thành viên
Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, Trưởng ban Khoa học – Công nghệ

Ông Lê Văn Bé

Thành viên
Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính

ThS. Dương Văn Bon

Thành viên
Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Văn Mười
Thành viên
Phó Chủ tịch Ủy ban nhan dân tỉnh Tiền Giang

ThS. Nguyễn Đình Thông
Thành viên
GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Hồng Oanh
Thành viên
Nguyên GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Văn Thái

Thành viên
Nguyên Giám đốc VNPT Tiền Giang

TS. Lê Hữu Hải

Thành viên
 

TS. Lê Quang Trí

Thành viên
Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang

TS. Lê Minh Tùng

Thành viên
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTG

Ông Trần Thanh Thảo
Thành viên
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

ThS. Nguyễn Thanh Bình
Thành viên
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính trường ĐHTG

TS. Dương Văn Hiếu

Thành viên
Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ Trường ĐHTG

TS. Nguyễn Hoàng Vũ

Thành viên
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTG
ThS. Nguyễn Ngọc Long
Thành viên
 

ThS. Lê Thị Kim Loan

Thành viên
Phó trưởng khoa phụ trách khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm Trường ĐHTG


Dương Thị Hoàng Oanh
Thành viên
Sinh viên lớp ĐH Giáo dục tiểu học 20