.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 18-07-2022
  Quyết định v/v ban hành Bộ chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng Sư phạm khóa tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Tiền Giang
 • Ngày post: 24-09-2021
  Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHTG ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng sư phạm chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang
 • Ngày post: 21-09-2020
  Quyết định ban hành Bộ chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng Sư phạm tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang
 • Ngày post: 20-09-2019
  Quyết định về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng Sư phạm tuyển sinh năm 2019
 • Ngày post: 15-11-2018
  Chương trình đào tạo khóa 18
 • Ngày post: 01-10-2017
  Chương trình đào tạo khóa 17
 • Ngày post: 19-12-2016
  Quyết định về việc ban hành các chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng tuyển sinh năm 2015
 • Ngày post: 01-12-2016
  Quyết định về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang

Tag

nội dung tag