.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 34 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)

24-04-2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 34

 (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

24/4

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

07h30 - 9h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp thống nhất việc tiếp nhận đặt hàng đào tạo từ xa ngành Du lịch

-  Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC; Ô. Tín - TP. KHTC; Ô. Phương - TP. QLCSVC; Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT; Ông Cường - GĐ TT. TVTS & QHDN; Bà Xuyến - GĐ TT. TT-TV; Ô. Bình PGĐ PT TT. KT & ĐBCLGD; Bà Tú - PGĐ PT TT. ĐTBDTX & THNN; Bà Nguyệt – PTK PTK KT-L;

- Giảng viên Bộ môn Du lịch thuộc Khoa KT-L.

09h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng CSGD.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC; Ô. Tín - TP. KHTC; Ô. Phương - TP. QLCSVC; Ô. Bình PGĐ PT TT. KT & ĐBCLGD; Bà Linh - PGĐ TT KT&ĐBCLGD; Bà Hà - CV P.TCHC;

13h30 - 14h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Hồ Chí Minh"

- Đại diện Đảng ủy;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Phòng QLKH và HTQT;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị

- Các đại biểu trong và ngoài trường có bài tham luận;

- Viên chức Khoa LLCT-GDQP&TC;

- Viên chức có quan tâm hội thảo.

 

13h30

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Lễ bế giảng lớp cảm tình Đảng, đợt I năm 2023

- Ô.  Nguyễn Viết Thịnh, BTĐU;

- Ô. Đinh Quốc Cường, PBTĐU;

- Bà Đoàn Minh Nguyệt, UV BTV ĐU;

- Ô.  Hiếu, Bà Kim Loan,  Bà Trúc Giang, Ô.  Quân, UV BCH ĐU;

16h

GĐ CSC

 

BA

25/4

Họp Chi bộ 02

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 02;

8h00

Phòng A104

 

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Lần VIII, năm 2023

 Theo Kế hoạch số 376/KH-ĐHTG ngày 03/4/2023 của Trường ĐHTG.

-Mời Đ/c Đinh Quốc Cường -Phó Bí thư Đảng ủy; Cô Tuyết Loan - Khoa LLCT-GDQP & TC; Bí thư Đoàn của 4 khoa; 04 Đội trưởng.

09h

Phòng B14

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ Phó Hiệu trưởng

Họp Đảng uỷ

BCH Đảng bộ

13h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng CSGD.

- Ô. Bình - TP. TCHC; Ô. Phương - TP. QLCSVC; Ô. Bình PGĐ PT TT. KT & ĐBCLGD; Bà Linh - PGĐ TT KT&ĐBCLGD.

15h30

Giảng đường B

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

26/4

Lễ Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục và 05 Chương trình đào tạo.

- BCH Đảng bộ;

- Thành viên Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị, đoàn thể thuộc trường;

- Trưởng, Phó trưởng các bộ môn thuộc Khoa;

- ĐD SV là Lớp trưởng các lớp.

07h30

Giảng đường B

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

27/4

Họp Khối Đảm bảo chất lượng, Khoa học Công nghệ.

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng phụ trách đơn vị thuộc Khối.

- Bà Hà, CV P.TC-HC.

08h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

28/4

Tham dự Lễ đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023).

- Ô. Lâm - PTPCTSV;

- Ô. Nhã - PTK Kinh tế - Luật;

- Ô. Thắng - PTK KTCN;

- Ô. Sơn - GV TT TTTV;

- Ô. Tùng - CV TT TVTS & QHDN;

- Bà Linh - PGĐ TT KT & ĐBCLGD.

06h30

Xe khởi hành tại CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp kiểm điểm viên chức

- Đại diện BCH Đảng bộ Trường;

- Đại diện BCH Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo Phòng   Tổ chức - Hành chính;

- Viên chức theo Giấy mời số 442/GM-ĐHTG ngày 17/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

- Viên chức Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản (theo Giấy triệu tập số 447/GTrT - ĐHTG, ngày 18/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học  Tiền Giang.

14h00

Phòng  B14

CSC

 

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Động cơ của du khách nội địa đến Tiền Giang”

  • Bà Trang, Bà Châu, Bà Giàu (K.KT-L);
  • Ô. Thịnh (P.QLKHCN & HTQT);
  • Khách mời ngoài trường (Sở VH,TT&DL).

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BẢY

29/4

Viên chức, người lao động; sinh viên, học viên nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng vương (mùng 10/3)

Trực lãnh đạo: Ông Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

Viên chức, Bảo vệ, Tự vệ cơ quan trực đảm bảo ANTT theo kế hoạch phân công

CN

30/4

Viên chức, người lao động; sinh viên, học viên nghỉ Lễ Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam   thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5)

Trực lãnh đạo: Ông Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

Viên chức, Bảo vệ, Tự vệ cơ quan trực đảm bảo ANTT theo kế hoạch phân công

NHẮC VIỆC

 

  1. Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên:“ Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre” TP: Bà Châu, Bà Giàu, Bà Thắm (Khoa KT-Luật), Ô. Thi, Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 14h00, ngày 24/4/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104, Cơ sở chính.
  2. Họp tiếp nhận 03 sinh viên Pháp đến thực tập tại Trường Đại học Tiền Giang; TP: Ô. Thi, Ô. Thịnh, B. Vân - Phòng QLKHCN&HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa KTCN, Khoa SP&KHCB, Trung tâm TT-TV; GVHD: Ô. Hiếu (Khoa KTCN), Ô. Long (Trung tâm TT-TV), Ô. Thịnh (Khoa SP&KHCB); TG: 09h00 ngày 24/4/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A.104, Cơ sở chính.
  3. Hành trình về địa chỉ đỏ, ĐĐ: Bến Tre, TP: BCH HSV, TG xuất phát: 7h, ngày 24/4/2023 (thứ Hai).
  4. Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ: TP: Thành viên CLB lý luận trẻ; TG: 16h00 ngày 27/4/2023 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14;
  5. Lễ khai mạc Hội thi An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ lần thứ XIII năm 2023; TG: 06h30 ngày 26/4/2023 (thứ Tư): ĐĐ: Khu vực tượng đài Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân; TP: BTC Hội thi ATVSLĐ PCCN Trường ĐHTG, CĐV tham dự thi, CĐV tham gia cổ động viên;
  6. Lễ phát thưởng Hội thi An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ lần thứ XIII năm 2023; TG: 15h ngày 27/4/2023 (thứ Năm): ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang; TP: BTC Hội thi ATVSLĐ PCCN Trường ĐHTG, CĐV tham dự thi, CĐV tham gia cổ động viên;

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.