.: Hướng dẫn nộp học phí online :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Hướng dẫn nộp học phí online

14-05-2021

 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HÌNH THỨC
NỘP ONLINE QUA NGÂN HÀNG

 

1. Điều kiện bắt buộc

Có tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng có liên kết thanh toán học phí (Danh sách ngân hàng kèm theo); có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến iB@nking và tin nhắn SMS B@nking.

(Lưu ý: Sinh viên có thể sử dụng tài khoản Ngân hàng của Người khác để thanh toán.)

2. Hướng dẫn thao tác:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống qldt.tgu.edu.vn

Bước 2: Từ giao diện chính sinh viên chọn phân hệ [Học phí]

Kiểm tra thông tin

Sinh viên kiểm tra thông tin học phí cá nhân tại Năm học – Học kỳ hiện tại.

  • Số lượng và thông tin học phần?

  • Số tín chỉ?

  • Đơn giá và Tổng tiền?

Bước 3: Chọn nút “Nộp học phí”

 

Bước 4: Kiểm tra lần nữa thông tin Tổng số tiền và Mã số sinh viên sau đó chọn nút “Thực hiện”

1. Chọn ngân hàng

Trang thông tin sẽ chuyển sang trang quản lý của VnPay.

Sinh viên chọn Ngân hàng mà mình đang có tài khoản.

Trong ví dụ này chọn ngân hàng BIDV

  1. Chọn 1 trong các phương thức thanh toán trên thẻ

  1. Tài khoản ngân hàng

  1. Tài khoản thẻ

  1. Tài khoản tại trang chủ của ngân hàng

Tùy vào phương thức thanh toán, sinh viên nhập tương ứng thông tin đăng nhập.

Lưu ý: Cả 3 phương thức trên đều yêu cầu Tài khoản ngân hàng phải đăng ký Internet Banking thành công.

Bước 4: Nhập OTP xác thực và xác nhận

- Sinh viên kiểm tra lại thông tin giao dịch và chọn Hình thức nhận mã giao dịch là SMS, và check vào mục Tôi chấp nhận các Quy định thanh toán điện tử qua iB@nking, tiếp tục chọn Xác nhận.

- Hệ thống sẽ gửi mã giao dịch qua tin nhắn đến số điện thoại của sinh viên và hiển thị giao diện mã giao dịch (OTP)

- Sinh viên nhập Mã giao dịch (OTP) vào ô nhập Mã giao dịch và chọn lệnh Thanh toán. Hệ thống sẽ thông báo kết quả giao dịch, nếu thông báo thành công xem như sinh viên đã hoàn thành nộp phí.

3. Kiểm tra xem quá trình đóng phí sinh viên.

Sinh viên chọn [Quá trình đóng học phí].

Chương trình hiển thị các khoản phí mà sinh viên đã đóng theo học kỳ của từng năm học.

 

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính