.: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

10-11-2022

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất thuộc Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHTG ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

Đến tháng 01 năm 2021 Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký Quyết định số 42/QĐ-ĐHTG thành lập Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất thuộc Trường Đại học Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Khoa Lý luận chính trị và Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất; đồng thời thành lập Bộ môn Giáo dục Quốc phòng thuộc Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất theo Quyết định số 98/QĐ-ĐHTG ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Trường Đại học Tiền Giang.

Cơ cấu tổ chức  Bộ môn Giáo dục quốc phòng gồm có: 01 Phó Trưởng bộ môn phụ trách bộ môn và 06 giảng viên, 01 chuyên viên GDQPAN.

  

STT

Họ Và Tên

Học vị

Chức vụ

Chức danh

1

Tăng Phú Đức

Thạc sĩ

P.Trưởng BM

Giảng viên chính

2

Nguyễn Đăng Hải

Thạc sĩ

 

Giảng viên

3

Lương Hồng Thanh

Thạc sĩ

 

Giảng viên

4

Trần Hữu Thành

Thạc sĩ

 

Giảng viên

5

Huỳnh Phong Bá

Cử nhân

 

Giảng viên

6

Võ Trần Thái

Cử nhân

 

Giảng viên

7

Bùi Thanh Minh

Cử nhân

 

Giảng viên

8

Lê Quốc Việt

Thạc sĩ

 

Chuyên viên

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất