.: Phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Công đoàn
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

18-11-2021

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 và một số sách bổ trợ, sách giáo viên các lớp 1, 2, 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ bản quyền tại địa chỉ website: hanhtrangso.nxbgd.vn

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, quý thầy/cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh có thể tải sách để học tập, tham khảo giảng dạy.

Bộ sách giáo khoa lớp 4 trên trang web của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh chụp màn hình trang web của hanhtrangso.nxbgd.vn)

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hiện nay, trên một số website có đăng tải sách giáo khoa, sách bổ trợ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dưới hình thức chuyển thể sang phiên bản điện tử và cho tải về miễn phí. Việc đăng tải và cho phép tải về các phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách bổ trợ này khi chưa được sự cho phép của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là hành vi vi phạm bản quyền sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đồng thời, nội dung của các phiên bản điện tử này không được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm soát nên không đảm bảo tính chính xác, khoa học và cập nhật.

Quý thầy/cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh vui lòng truy cập vào link tại địa chỉ hanhtrangso.nxbgd.vn để đăng ký và tải sách.

Cụ thể như sau

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 1

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 2

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=2

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 3

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=4

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 4

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=8

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 5

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=7

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 6

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=10

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 7

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=11

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 8

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=12

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 9

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=13

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 10

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=14

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 11

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=15

Bộ sách giáo khoa và tham khảo lớp 12

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=16

B.B.T

Công đoàn