.: Danh mục Quy định - Quy chế :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Công tác sinh viên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Danh mục Quy định - Quy chế

02-01-2024

DANH MỤC QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

STT Danh mục Quy chế - Quy định Ghi chú
1 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường ĐHTG  
2 QĐ ban hành Quy định về văn hóa trường học ở Trường Đại học Tiền Giang  
3 QĐ ban hành Nội quy phòng tự học  
4 CV thực hiện nghiêm Nội quy cơ quan và Quy định về văn hóa trường học  
5 QĐ ban hành Quy trình kiêm tra, giám sát công tác tuyển sinh và nhập học của Trường Đại học Tiền Giang  
6 QĐ ban hành Quy định về mức thu; miễn giảm học phí và quản lý thu, sử dụng học phí của Trường ĐH Tiền Giang  
7 QĐ ban hành Quy định về sử dụng hệ thống quản lý dạy và học trực tuyến trong hoạt động đào tạo tại Trường ĐHTG  
8 QĐ thành lập Tổ quản lý hệ thống mạng nội bộ và hệ thống thông tin tích hợp Trường Đại học Tiền Giang  
9 TB thành lập tổ hỗ trợ sinh viên học trực tuyến  
10 QĐ ban hành Quy định đào tạo đại học, cao đẳng sư phạm chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang áp dụng cho SV khóa 20 trở về trước  
11 QĐ ban hành Quy định đào tạo đại học, cao đẳng sư phạm chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang áp dụng cho SV khóa 21 trở về sau  
12 Khung kế hoạch đào tạo năm học  
13 QĐ ban hành các quy trình quản lý hoạt động đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang  
14 QĐ ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang  
15 Danh mục Quy định chuẩn đầu ra  
16 CV hướng dẫn ghi tên ngành trong bằng tốt nghiệp  
17 QĐ ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho SVCQ Trường ĐH Tiền Giang  
18 QĐ ban hành Quy định xét cấp học bổng "Đồng hành cùng sinh viên Trường ĐHTG"  
19 Quy định tiếp nhận và sử dụng nguồn học bổng ngoài ngân sách  
20 Danh mục các học bổng ngoài ngân sách  
21 QĐ ban hành Quy định sinh viên hệ chính quy tham gia công tác xã hội trong thời gian học tập  
22 QĐ ban hành Quy định công tác sinh viên hệ Đại học chính quy Trường Đại học Tiền Giang  
23 QĐ ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ chính quy  
24 QĐ ban hành phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy  
25 QĐ ban hành Quy định công tác cố vấn học tập tại Trường ĐHTG  
26 QĐ phân công Cố vấn học tập trong năm học  
27 QĐ thành lập Tổ Tư vấn tâm lý và Sức khỏe học đường  
28 QĐ công nhận Ban cán sự các lớp  

 

Phòng Công tác sinh viên