.: Thông báo về việc nộp Học phí HK2 năm học 2022-2023 các lớp phối hợp liên kết đào tạo với Trường Đại học Cần Thơ :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: