.: Thông báo về việc nộp hồ sơ và bổ túc các loại giấy tờ chứng minh để được hưởng chính sách miễn, giảm học phí trong học kỳ 1, năm học 2023-2024 :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Công tác sinh viên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: