.: Danh sách thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản, nâng cao Khóa 13 - Ngày thi 15/10/2023 :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: