.: Các chương trình học bổng Sau Đại học của tổ chức KOICA, Hàn Quốc năm 2024 :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Các chương trình học bổng Sau Đại học của tổ chức KOICA, Hàn Quốc năm 2024

24-01-2024

Văn phòng KOICA Việt Nam thông báo về Chương trình học bổng thạc sỹ KOICA 2024 trong file đính kèm.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ qua email về cho văn phòng KOICA Việt Nam theo địa chỉ koicavn.ciat@gmail.com muộn nhất 14:00 ngày 21/2/2024.

Ứng viên vui lòng đọc kỹ Tài liệu đính kèm, mọi câu hỏi khác nếu có có thể liên hệ cán bộ phụ trách của văn phòng KOICA, Ms. Thảo, theo số điện thoại 024 3831 6911 máy lẻ 305 hoặc di động 0979 886 798.

- Thông báo

- Hướng dẫn

- Các biểu mẫu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế