.: Thông báo về việc nộp hồ sơ và bổ túc các loại giấy tờ chứng minh để được hưởng chính sách miễn, giảm học phí trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Công tác sinh viên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email: