.: HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY” :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY”

03-05-2024

HỘI THẢO KHOA HỌC

PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY”

                                                                                              Lê Thị Son

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi vấn đề con người và phát huy nhân tố con người là mục tiêu thiêng liêng và cao cả nhất. Mục tiêu ấy đã trở thành lí tưởng, được tỏa sáng trong từng suy nghĩ, cử chỉ, hành động của Người. Tuy không có tác phẩm nào bàn riêng về con người, nhưng tư tưởng về phát huy nhân tố con người lại được thể hiện một cách đa dạng, phong phú, trở thành tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tư tưởng của Người, sự nghiệp cách mạng ở nước ta nói chung, quá trình đấu tranh giành và giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc nói riêng đã và đang phát huy cao độ nhân tố con người, qua đó, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn và sức mạnh của con người Việt Nam.

Hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới, dân tộc Việt Nam thấu hiểu sự vô giá của độc lập, tự do. Bởi lẽ, để có hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay, dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng tính mạng, xương máu và nước mắt của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam. Đó là sự hi sinh tự nguyện cho một mục tiêu chân chính, một lí tưởng cao đẹp, là hành động ái quốc của một dân tộc anh hùng, một biểu tượng ngời sáng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Chính khát vọng, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ đã tạo nên sức mạnh to lớn của con người Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc. Suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát huy cao độ nhân tố con người tạo nên sức mạnh to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, trong điều kiện mới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người để biến truyền thống, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam thành sức mạnh to lớn nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với lý do đó, ngày 22/4/2024, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:Phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay”.

Quang cảnh Hội thảo

       Hội thảo đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của các tác giả trong và ngoài Trường gửi bài tham luận. Cụ thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực IV; Học viện Hải quân; Trường Chính trị Hậu Giang; Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Trường Đại học Thủ Dầu Một; Trường Đại học Nguyễn Huệ; Trường Đại học Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Tiền Giang; Trường Cao đẳng Vĩnh Long; Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng; Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang,… Mỗi bài viết đều thể hiện được trí tuệ và tâm huyết của tác giả về các nội dung liên quan đến chủ đề Hội thảo.

     Các bài tham luận gửi về Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người;

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát huy nhân tố con người trong bối cảnh hội nhập;

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong bối cảnh hội nhập;

- Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong việc phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập;

- Giải pháp phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập;

Và các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

 Thông qua Hội thảo, chúng ta có dịp được ôn lại khá toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người. Có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, việc nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân tố con người và lấy đó làm điểm tựa vững chắc là điều kiện để chúng ta đưa sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đến thắng lợi. Phát huy nhân tố con người để phát triển kinh tế - xã hội, đó là một vấn đề có tính quy luật. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước.

 

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất